O mreži NVO-VID

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je stičišče civilne družbe, ki si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij.

Mreža povezuje 26 društev, zasebnih zavodov, socialnih podjetij in skupnosti na področjih digitalne enakosti in dostopnosti, digitalne kulture in multimedije, upravljanja interneta, IKT rešitev, e-uprave in e-demokracije.

Aktivnosti mreže v obdobju 2014-2018.

Nosilec projekta je IPAK – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, partnerja na projektu sta Zavod Inštitut za elektronsko participacijo in Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost.

Sodelujoče organizacije v mreži NVO-VID:

Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže NVO-VID« sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.