Zaposleni

Zaposleni na projektu »Profesionalizacija Vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«

mag. Sanja Selimović, vodja projekta (IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij)
E: sanjaselimovi@yahoo.com

mag. Simon Delakorda, vodja mreženja in zagovorništva (Zavod Inštitut za elektronsko participacijo)
E: simon.delakorda@inepa.si
M: 041 365 529

Žiga Kranjec, uni. dipl. inž. rač. in inf., IKT vodja in razvijalec (Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost)
E: nvovid@ljudmila.org