Generacije na delu

Predstavitev izobraževanja

Oblika: Delavnica

Javna veljavnost: Ne

Trajanje: 6 ur

Kraj: Kjerkoli v Sloveniji

Pogoji za udeležence/ke: Ne

Opis: Na delavnici bomo obravnavali naslednje tematike: opredelitev različnih generacij v delovnem procesu in razlike med njihovimi vrednotami, razumevanje specifičnih prednosti in pomanjkljivosti posamičnih generacij, motivacija različnih generacij, medgeneracijsko sodelovanje in zavezništvo, medgeneracijski management, uspešna medgeneracijska komunikacija, delo na konkretnem primeru aktivnosti medgeneracijskega managementa – primer mentorstvo.

Plačljivo: Da

Potrdilo o udeležbi: Da

Izvajalska organizacija: Zavod Simbioza Genesis

Kontakt: katja.plesko@simbioza.eu

Prijava na izobraževanje