Vabilo: 6. Dan vključujoče informacijske družbe 2020

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo vabi na letni dogodek Dan VID 2020 »Vrzeli digitalizacije Slovenije z vidika e-veščin, e-vključenosti in tehnološke odvisnosti«, ki bo potekal 30. junija od 16h do 20h v sejni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana. Namen dogodka je opozoriti in poiskati rešitve za vrzeli digitalizacije družbe, katere smo nevladne organizacije zaznale v času epidemije COVID-19.

Vsebinska izhodišča

Prijava in informacije

Program dogodka

VSEBINSKA IZHODIŠČA

Zapisi ljudi na družbenih omrežjih in poročanje medijev v času epidemije novega koronavirusa v Sloveniji so razkrili različne razvojne vrzeli na področju digitalizacije v naši državi. Marsikdo je imel težave s komunikacijo na daljavo zaradi pomanjkljive digitalizacije javnih storitev, plačljive in nezdružljive programske opreme ter uporabnikom neprijaznih e-storitev. Ponavljale so se zgodbe o spletnih prevarah, dezinformacijah in odvisnosti od digitalnih tehnologij. Nevladne organizacije smo zaznale težave pri izvajanju dela in učenja od doma ter pri e-vključenosti ranljivih družbenih skupin.

Namen Dneva vključujoče informacijske družbe 2020 je opozoriti na vrzeli digitalizacije Slovenije v času epidemije COVID-19, ki so v segmentu e-veščin povezane z izvajanjem strateških dokumentov države Slovenije na področju digitalizacije. Po podatkih Statističnega urada RS delež oseb z digitalnimi veščinami sicer narašča, kljub temu pa je bilo leta 2019 med 16–74-letniki, ki predstavljajo večino aktivnega prebivalstva, kar 28% oseb s pomanjkljivimi digitalnimi veščinami, 17% oseb pa brez digitalnih veščin. Obe skupini predstavljata 45% aktivnega prebivalstva, ki nima ustreznih veščin oziroma pogojev za kakovostno življenje v današnji digitalizirani družbi. Slovenija pri razsežnosti človeškega kapitala na indeksu DESI 2020 ostaja na 15. mestu med 28 državami članicami EU, ravni osnovnih digitalnih spretnosti in znanj pa so pod povprečjem EU. Pomemben vzrok za takšne razmere je slabo upravljanje več deležniškega pristopa k digitalizaciji na ravni države Slovenije.

Nevladne organizacije si prizadevajo naslavljati vrzeli na področju e-veščin in e-vključenosti s splošno koristnimi in neprofitnimi projekti. Pri tem pa se odpira vprašanje digitalizacije samih nevladnih organizacij. V času epidemije so se povečale njihove potrebe po programski opremi in spletnih storitvah za delo in komunikacijo na daljavo. Neprofitna narava sili nevladne organizacije v iskanje dostopnih digitalnih tehnologij, ki jih najlažje dobijo po ugodnih cenah pri licenčnih ponudnikih. S tem pa se vzpostavlja tehnološka odvisnost od posameznih korporacij. Zato je potrebno razviti podporno okolje, ki bo NVOjem omogočila dostop do prostih digitalnih tehnologij, ki bodo ne samo cenovno dostopne ampak tudi neodvisne, zanesljive in varne.

↑ Na vrh ↑

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejitve števila udeležencev v skladu z veljavnimi navodili NIJZ, prosimo za potrditev udeležbe prek spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/290201, do ponedeljka 29. junija 2020.

Dodatne informacije o dogodku: mag. Simon Delakorda, 041 365 529, simon.delakorda@inepa.si.

↑ Na vrh ↑

PROGRAM DOGODKA

16:00-16:05 Uvodni pozdrav


16:05-16:20 Uvodno predavanje

  • Kriza kot priložnost za digitalizacijo, dr. Stanko Blatnik (IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij)

16:20-17:10 Aktivnosti nevladnih organizacij za blaženje fizične in socialne distance v času epidemije COVID-19


17:10-18:20 Okrogla miza »(Ne) uspešnost Slovenije na področju e-veščin in e-vključenosti«


18:20-18:30 Odmor


18:30-18:40 Izpostavljen projekt članice Mreže NVO-VID

Projekt Integrity watch, Vasja Čepič (Transparency International Slovenia)


18:40-19:50 Digitalne tehnologije v službi človeka (projekti in aktivnosti nevladnih organizacij)

  • Kaj potrebujemo starejši pri uporabi digitalnih tehnologij? Milan Osterc, (Zveza društev upokojencev Slovenije)

  • Umetna inteligenca v zdravstvu: E-zdravje v času epidemije COVID19, Adriana Dvoršak in Marko Zebec Koren, Mreža NVO-VID

  • Dostopni računalniki za nevladne organizacije, Mitja Bogataj, (Zavod TIP&TAP)

  • Paket prostih računalniških programov in spletni storitev za lažje delo v NVO, Žiga Kranjec (Društvo Ljudmila)

  • Digitalna preobrazba nevladnih organizacij, Jure Trbič (Mreža NVO-VID)

  • Spletna platforma za zbiranje predlogov nove organiziranosti družbe, Milena Kosec (Galerija Kapelica)


19:50-20:00 Razprava


20:00 Zaključek dogodka


Lepo vabljeni!

Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) si prizadeva za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Mreža povezuje 29 društev (zvez društev), zasebnih zavodov, socialnih podjetij in zadrug na področjih digitalne enakosti in dostopnosti, digitalne kulture in multimedije, upravljanja interneta, IKT rešitev, e-uprave in e-demokracije. Več na https://www.informacijska-druzba.org/.

↑ Na vrh ↑

En odziv na “Vabilo: 6. Dan vključujoče informacijske družbe 2020”

Dodaj odgovor