Partnerstva

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo si prizadeva za vzpostavljanje in krepitev projektnih partnerstev med nevladnimi organizacijami in ostalimi deležniki digitalizacije Slovenije.

Nevladne organizacije smo zainteresirane za sodelovanje pri prijavah na javne razpise na področju digitalizacije ter pri izvajanju projektov, programov in uresničevanju idej na področju informacijske družbe.

Kot ustanovni deležnik Slovenske digitalne koalicije smo v mreži NVO-VID prepričani, da sta medsektorski pristop in sodelovanje ključna vzvoda uravnotežene digitalizacije države Slovenije in kakovostnejšega življenja njenih prebivalcev.