Članice

Vsebinsko mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) predstavljajo nevladne organizacije, ki delujejo (so izvorno delovale) pretežno na področjih informacijske družbe in digitalizacije. V mreži sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo vidnejši projekt ali dejavnost na omenjenih področjih.

Nevladne organizacije v mreži izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Članstvo v vsebinski mreži NVO-VID je brezplačno.

Organizacije z zvezdico* imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe na podlagi ZNOrg.

Nevladne organizacije članice vsebinske Mreže NVO-VID
1. Beletrina, zavod za založniško dejavnost
2. Društvo Ekologi brez meja
3. Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost
4. Društvo Računalniški muzej
5. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
6. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
7. IPAK, inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
8. Klub Openlab, društvo za razvoj inovativnih idej
9. Kulturno izobraževalno društva KIBLA
10. Kulturno izobraževalno društvo PiNA
11. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
12. Rampa, laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družbe
13. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
14. Zavod MISSS, mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
15. Zavod Studio 12, produkcija multimedijskih vsebin
16. Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje, so.p.
17. Zavod UP, zavod za upravno poslovanje
18. Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova
19. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, so.p.
20. Zveza društev upokojencev Slovenije, komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko