Članice

Vsebinsko mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) predstavljajo nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo (so izvorno delovale) pretežno na področjih informacijske družbe in digitalizacije. V mreži sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo vidnejši projekt ali dejavnost na omenjenih področjih.

Nevladne organizacije v mreži izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Članstvo v vsebinski mreži NVO-VID je prostovoljno in brezplačno.

Logotipi članskih NVO v Mreži NVO-VID

Organizacije s zvezdico* imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe na podlagi ZNOrg. Organizacije z lestvico# imajo status pridružene organizacije v mreži NVO-VID.

Nevladne organizacije članice vsebinske Mreže NVO-VID

 1. Beletrina, Zavod za založniško dejavnost*
 2. Bistra hiša, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci
 3. Čarunalnik, Društvo za napredno uporabo računalnikov#
 4. Društvo Ekologi brez meja
 5. Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost
 6. Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 7. Društvo Računalniški muzej*
 8. Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije
 9. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
 10. Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu (ŠKuSS)
 11. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa*
 12. E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
 13. Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (IPRID)
 14. IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij*
 15. Klub Openlab, Društvo za razvoj inovativnih idej
 16. Kulturno izobraževalno društva KIBLA
 17. Kulturno izobraževalno društvo PINA, Associazione culturale ed educativa Pina
 18. Simbioza Genesis, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje*
 19. Stikalnik, izobraževanje in razvoj z.b.o. socialno podjetje (FabLab Krško)#
 20. Transparency International Slovenia – društvo Integriteta
 21. Ustanova Fundacija Sonda
 22. Vsak, Zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo
 23. Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo*
 24. Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje
 25. Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje
 26. Zavod NORA, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)*
 27. Zavod MIHI, izobraževanje, promocija in razvoj, so. p.
 28. Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
 29. Zavod Projekt Atol
 30. Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin
 31. Zavod UP, Zavod za upravno poslovanje
 32. Zveza društev upokojencev Slovenije, Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko