Članice

Vsebinsko mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) predstavljajo nevladne organizacije, ki delujejo (so izvorno delovale) pretežno na področjih informacijske družbe in digitalizacije. V mreži sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo vidnejši projekt ali dejavnost na omenjenih področjih.

Nevladne organizacije v mreži izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Članstvo v vsebinski mreži NVO-VID je brezplačno.

Organizacije z zvezdico* imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe na podlagi ZNOrg. Organizacije z dvema zvezdicama** imajo status pridružene organizacije v mreži NVO-VID.

Nevladne organizacije članice vsebinske Mreže NVO-VID

 1. Beletrina, Zavod za založniško dejavnost*
 2. Bistra hiša, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci
 3. Čarunalnik, Društvo za napredno uporabo računalnikov**
 4. Društvo Ekologi brez meja
 5. Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost
 6. Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 7. Društvo Računalniški muzej*
 8. Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije
 9. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
 10. Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu (ŠKuSS)
 11. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
 12. E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
 13. Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (IPRID)
 14. IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij*
 15. Klub Openlab, Društvo za razvoj inovativnih idej
 16. Kulturno izobraževalno društva KIBLA
 17. Kulturno izobraževalno društvo PINA, Associazione culturale ed educativa Pina
 18. Simbioza Genesis, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje*
 19. Stikalnik, izobraževanje in razvoj z.b.o. socialno podjetje (FabLab Krško)**
 20. Transparency International Slovenia – društvo Integriteta
 21. Vsak, Zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo
 22. Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo*
 23. Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje
 24. Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje
 25. Zavod NORA, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)*
 26. Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
 27. Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin
 28. Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje, so.p.
 29. Zavod UP, Zavod za upravno poslovanje
 30. Zveza društev upokojencev Slovenije, Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko