Članice

Vsebinsko mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) predstavljajo nevladne organizacije, ki delujejo (so izvorno delovale) pretežno na področjih informacijske družbe in digitalizacije. V mreži sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo vidnejši projekt ali dejavnost na omenjenih področjih.

Nevladne organizacije v mreži izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Članstvo v vsebinski mreži NVO-VID je brezplačno.

Organizacije z zvezdico* imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe na podlagi ZNOrg. Organizacije z dvema zvezdicama** imajo status pridružene organizacije v mreži NVO-VID.

Nevladne organizacije članice vsebinske Mreže NVO-VID

 1. Beletrina, zavod za založniško dejavnost
 2. Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci
 3. Čarunalnik, Društvo za napredno uporabo računalnikov**
 4. Društvo Ekologi brez meja
 5. Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost
 6. Društvo Računalniški muzej*
 7. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
 8. Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu (ŠKuSS)
 9. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
 10. E-zavod – Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev
 11. Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (IPRID)
 12. IPAK, inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
 13. Klub Openlab, društvo za razvoj inovativnih idej
 14. Kulturno izobraževalno društva KIBLA
 15. Kulturno izobraževalno društvo PiNA
 16. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 17. Rampa, laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družbe
 18. Zadruga Stikalnik z.b.o. so.p. (FabLab Krško)**
 19. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo*
 20. Zavod NORA, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)
 21. Zavod MISSS, mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
 22. Zavod Studio 12, produkcija multimedijskih vsebin
 23. Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje, so.p.
 24. Zavod UP, zavod za upravno poslovanje
 25. Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova
 26. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, so.p.
 27. Zveza društev upokojencev Slovenije, komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko