Članice

Vsebinsko mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) predstavljajo nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo (so izvorno delovale) pretežno na področjih informacijske družbe in digitalizacije. V mreži sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo vidnejši projekt ali dejavnost na omenjenih področjih.

Nevladne organizacije v mreži izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Članstvo v vsebinski mreži NVO-VID je prostovoljno in brezplačno.

Logotipi članskih NVO v Mreži NVO-VID

Organizacije s zvezdico* imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe na podlagi ZNOrg.

Nevladne organizacije članice vsebinske Mreže NVO-VID

 1. Beletrina, Zavod za založniško dejavnost*
 2. Društvo Asociacija – društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture
 3. Društvo Ekologi brez meja
 4. Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost
 5. Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 6. Društvo OWASP, Društvo za izboljšanje aplikacijske in programske opreme
 7. Društvo Računalniški muzej*
 8. Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije
 9. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS
 10. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa*
 11. Kulturno izobraževalno društva KIBLA
 12. Simbioza Genesis, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje*
 13. Transparency International Slovenia – društvo Integriteta
 14. Ustanova Fundacija Sonda
 15. Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo*
 16. Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje
 17. Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje
 18. Zavod NEFIKS, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
 19. Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
 20. Zavod Projekt Atol
 21. Zavod Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto
 22. Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin
 23. Zavod za digitalno dostopnost A11y.si
 24. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije ZDSSS
 25. Zveza društev upokojencev Slovenije, Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko
 26. V Mreži NVO-VID sodelujejo tudi pridružene organizacije ter zainteresirani posamezniki in posameznice iz naslednjih organizacij: Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu (ŠKuSS), Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor (IPRID), Kulturno izobraževalno društvo PINA, IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij*, PlastOsem – zasebni zavod za gojenje odprte družbe in organske tehnologije, Mreža MINVOS – Center za razvoj izobraževalnih NVO Slovenije in vodenje civilnega dialoga, Zavod NORA (Center sodobnih zasvojenosti – LOGOUT)*, Zavod za upravno poslovanje (Zavod UP) in Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci (Bistra hiša).