Digitalizacija NVO

Prizadevamo si za digitalizacijo nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih treh področjih:

1) Uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v podporo dejavnostim nevladnih organizacij.

2) Pridobivanje digitalnih veščin v nevladnih organizacijah za razumevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.

3) Postopna preobrazba delovanja in organiziranosti v digitalne nevladne organizacije, kadar je to smiselno.

Za enostavnejše uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v delo nevladnih organizacij smo pripravili pregled virov in ponudnikov dostopne programske in strojne opreme ter spletnih storitev v nevladnem sektorju.

Za lažje poslovanje in učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij urejamo seznam brezplačnih e-storitev, ki so jih razvile nevladne organizacije.

Za pridobivanje digitalnih veščin in postopno digitalno preobrazbo v nevladnih organizacijah smo zbrali ponudbo dostopnih izobraževanj za uporabo programske opreme, spletnih in oblačnih storitev, družbenih omrežij, spletne dostopnosti, varnosti, upravljanja z bazami podatkov, projektnega vodenja, izboljšanja produktivnosti dela, komunikacije z uporabniki itd.

Naše prizadevanje na področju digitalizacije temelji na prepričanju, da družbeno ustrezna informacijsko-komunikacijska tehnologija in njeno smiselno vključevanje v delovanje nevladnih organizacij pomagata uresničevati njihovo poslanstvo na učinkovit in ustvarjalen način.

Hkrati se zavedamo tveganj digitalne preobrazbe družbe. Zato si prav tako prizadevamo za razumevanje učinkov in posledic uporabe informacijsko-komunikacijskih (digitalnih) tehnologij med nevladnimi organizacijami.

Imate vprašanje v zvezi z digitalizacijo NVO? Vabljeni, da se obrnete na našo podporo za nevladne organizacije.


Povezane vsebine: