Analize

1. Zaključki delavnice »Digitalizacija nevladnega sektorja«. Dostop https://www.informacijska-druzba.org/2021/06/15/zakljucki-delavnica-digitalizacija-nevladnega-sektorja/ (2021).

2. Preliminarna študija zagovorništva slovenskih in evropskih nevladnih organizacij na področju digitalizacije

Cilj študije je bil ugotoviti in primerjati oblike ter značilnosti digitalnih praks slovenskih in evropskih nevladnih organizacij pri naslavljanju tveganj digitalne družbe.

Povzetek študije: The electronic public sphere of NGOs addressing digital society risks (pdf, 2017).

3. Strateške smernice za razvoj nevladnih organizacij na področju informacijske družbe z vidika javnega financiranja – Digitalne NVO. Dostop https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2019/02/Strategija-digitalne-nevladne-organizacije.pdf. (pdf, 2017).

4. Analiza dejavnosti, potreb in razvojnega potenciala nevladnih organizacij na področju informacijske družbe

Cilj analize je bil ugotoviti načine uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij s strani nevladnih organizacij, potrebe in izzive, s katerimi se pri tem soočajo, vsebine in problematike v javnem interesu, katere nagovarjajo na področju informacijske družbe, potencial za izvajanje javnih storitev ter pričakovanja v zvezi z delovanjem vsebinske mreže nevladnih organizacij NVO-VID v prihodnje. Dodatna analitska pozornost je bila namenjena komunikacijskim praksam in javno političnih dejavnostim, katere izvajajo nevladne organizacije na področju informacijske družbe.

Rezultati analize: Nevladne organizacije v informacijski družbi (pdf, 2015).

Podatki analize: https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2019/12/Porocilo-NVO-informacijska-druzba-2015-analiza.pdf.

5. Analiza potenciala NVO za oblikovanje novih javnih storitev ali prenos javnih funkcij na področju informacijske družbe

Cilj analize je bil ugotoviti področja, razloge, interes, potrebne vire in ovire za razvoj ali prenos javne funkcije na področju informacijske družbe.

Rezultati analize: Potencial NVO za izvajanje javnih funkcij na področju informacijske družbe (pdf, 2015).

6. Stanje in potrebe slovenskih mrež nevladnih organizacij in posameznih nevladnih organizacij na področju razvoja in uvajanja novih informacijsko-komunikacijskih rešitev za e-komuniciranje (Inštitut za elektronsko participacijo, 2008). Dostop https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2023/08/Stanje-in-potrebe-IKT-NVO-sektor-2008.pdf.