Delovne skupine

Delovne skupine Mreže NVO-VID povezujejo strokovnjakinje in strokovnjake nevladnih organizacij s ciljem vplivati na oblikovanje in izvajanje politik na področju informacijske družbe, opozarjati na družbene izzive in posledice digitalizacije ter krepiti vlogo nevladnih organizacij kot deležnika digitalne preobrazbe.

Zapisniki delovnih skupin

Delovna skupina za prosto programje in storitve

Delovna skupina za zdravje na daljavo

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi

Koordinacija NVO za področje umetne inteligence (UI/AI)

Koordinacija NVO za politike in strategije digitalne preobrazbe


Delovna skupina za prosto programje in storitve

Predsedujoči Matija Šuklje (Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije LUGOS), namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (BioTehna).

↑ Kazalo ↑

Delovna skupina za zdravje na daljavo

Predsedujoča mag. Neja Samar Brenčič (Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS)

↑ Kazalo ↑

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi

Predsedujoči dr. Stanko Blatnik (IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij)

11. sestanek je potekal v soorganizaciji z delovno skupino za prosto programje in storitve na temo JR D DIGIT 55+ (23. maj 2022).

Zapisnik 12. sestanka (17. junij 2022)

↑ Kazalo ↑

Koordinacija NVO za področje umetne inteligence (UI/AI)

Koordinator Jurij Krpan (Galerija Kapelica)

↑ Kazalo ↑

Koordinacija NVO za politike in strategije digitalne preobrazbe

Zainteresirane članice mreže NVO-VID usklajujejo pobude, sporočila za javnost in refleksije prek dopisnega seznama mreže. Koordinator za politike in strategije digitalne preobrazbe pri mreži NVO-VID je mag. Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo INePA), e: simon.delakorda@inepa.si, m: 041 365 529).

↑ Kazalo ↑