Delovne skupine

Delovne skupine Mreže NVO-VID povezujejo strokovnjakinje in strokovnjake nevladnih organizacij s ciljem vplivati na oblikovanje in izvajanje politik na področju informacijske družbe, opozarjati na družbene izzive in posledice digitalizacije ter krepiti vlogo nevladnih organizacij kot deležnika digitalne preobrazbe.

Zapisniki delovnih skupin

Delovna skupina za prosto programje in storitve

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi

Delovna skupina za digitalno dostopnost

Delovna skupina NVO za digitalno vključenost starejših

Delovna skupina za zdravje na daljavo

Koordinacija NVO za področje umetne inteligence (UI/AI)

Koordinacija NVO za politike in strategije digitalne preobrazbe


Delovna skupina za prosto programje in storitve

Predsedujoči Matija Šuklje (Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije LUGOS), namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (BioTehna).

↑ Kazalo ↑

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi

Namestnica predsedujoče Simona Knavs (Društvo Duh časa).

11. sestanek je potekal v soorganizaciji z delovno skupino za prosto programje in storitve na temo JR D DIGIT 55+ (23. maj 2022).

13. sestanek je bil namenjen uskladitvi predlogov amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (2. september 2022).

↑ Kazalo ↑

Delovna skupina za digitalno dostopnost

Sopredsedujoča Maša Malovrh (Beletrina) in Tilen Škraba (A11y.si).

↑ Kazalo ↑

Delovna skupina NVO za digitalno vključenost starejših

Uvodno srečanje nevladnih organizacij na področju digitalne vključenosti je pobudo Mreže NVO-VID potekalo 23. septembra 2022. Na drugem sestanku 4. oktobra 2022 so nevladne organizacije opredelile izhodišča in aktivnosti za delovanje delovne skupine. Delovna skupina je od ustanovitve dalje imela 14 sestankov.

↑ Kazalo ↑

Delovna skupina za zdravje na daljavo

Predsedujoča mag. Neja Samar Brenčič (Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje IZRIIS)

↑ Kazalo ↑

Koordinacija NVO za področje umetne inteligence (UI/AI)

Koordinator Jurij Krpan (Galerija Kapelica)

↑ Kazalo ↑

Koordinacija NVO za politike in strategije digitalne preobrazbe

Zainteresirane članice mreže NVO-VID usklajujejo pobude, sporočila za javnost in refleksije prek dopisnega seznama mreže. Zagovorniška stališča, mnenja, predloge in pripombe Mreže NVO-VID v povezavi s strategijami, nacionalnimi programi, akcijskimi načrti, zakoni in podzakonskimi akti s področja digitalne preobrazbe in informacijske družbe sprejemajo članice mreže prek interne spletne platforme Chain of Democracy. Koordinator za politike in strategije digitalne preobrazbe pri mreži NVO-VID je mag. Simon Delakorda (Inštitut za elektronsko participacijo INePA), e: simon.delakorda@inepa.si, m: 041 365 529).

↑ Kazalo ↑