Organizacija

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ima naslednjo organizacijsko strukturo:

1. Vsebinsko jedro mreže
Vsebinsko jedro mreže sestavljajo nevladne organizacije članice. Komunikacija med članicami mreže poteka prek dopisnega seznama, delovnih skupin, spletne platforme Chain of Democracy in letnih srečanj mreže.

2. Delovne skupine mreže
Delovne skupine mreže povezujejo strokovnjake/inje v nevladnih organizacijah članicah. Komunikacija delovnih skupin poteka prek delovnih sestankov.

3. Letna srečanja mreže
Letna srečanja so namenjena pregledu dosežkov mreže NVO-VID v iztekajočem se letu glede na delovni načrt ter opredelitev prioritet, ciljev in aktivnosti mreže za naslednje leto.
Letno srečanje 2021
Letno srečanje 2020

Letno srečanje 2019 (2)
Letno srečanje 2019 (1)
Letno srečanje 2018

4. Pravilnik o postopku sprejemanja odločitev v Mreži NVO-VID
Pravilnik ureja postopek usklajevanja in potrjevanja odločitev v Mreži NVO-VID, ki se nanašajo na zagovorniške vsebine, sprejem novih članic in izbor predstavnikov/c mreže. Dvostopenjski postopek sprejemanja odločitev poteka prek spletne platforme Chain of Democracy.