Organizacija

Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ima naslednji organizacijski strukturi:

1. Vsebinsko jedro mreže
Vsebinsko jedro mreže sestavljajo nevladne organizacije članice. Komunikacija med članicami jedra mreže poteka prek dopisnega seznama in letnih srečanj mreže.

2. Delovne skupine mreže
Delovne skupine mreže povezujejo strokovnjake/inje v nevladnih organizacijah članicah. Komunikacija delovnih skupin poteka prek dopisnega seznama in delovnih sestankov.