Manifest »Za internet ljudi«

Za digitalizacijo z vrednotami in socialno pravičen internet

1. Tehnološki razvoj na področju digitalizacije je pripeljal do naslednjih izzivov za ljudi in informacijsko družbo:

– tehnološke odvisnosti,

– digitalne neenakosti,

– ogrožanja zasebnosti in varnosti na spletu,

– tveganj umetne inteligence,

– neuravnotežene digitalizacije posameznih sektorjev družbe.

2. Prizadevali si bomo za uresničitev vizije trajnostne informacijske družbe, ki bo temeljila na:

– etični digitalizaciji,

– socialno pravičnem in odprtem internetu,

– okolju prijaznih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah,

– družbeno odgovorni digitalni ekonomiji,

– aktivnemu e-državljanstvu.

3. Nevladne organizacije v mreži NVO-VID bomo k uresničitvi vizije trajnostne informacijske družbe prispevale na naslednje načine:

– z opolnomočenjem ljudi v informacijski družbi,

– z ozaveščanjem ljudi o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah,

– s premišljeno digitalno preobrazbo NVO sektorja.

Soustvarjali bomo zgodbo o pogumu in moči ljudi, da uporabijo tehnologije kot orodje za trajnostno prihodnost.