Zagovorništvo

Zagovorniške aktivnosti vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) pokrivajo naslednja tri področja:

1) Vplivanje na oblikovanje in izvajanje politik na področju informacijske družbe.

2) Opozarjanje na družbene izzive in posledice digitalizacije.

3) Krepitev vloge nevladnih organizacij kot deležnika digitalizacije.

Mreža NVO-VID izvaja zagovorniške aktivnosti s pobudami, izvajanjem analiz in delovnimi skupinami.