Doseženi rezultati projekta PRO-NVO-VID

Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)« je v obdobju od 1. oktobra 2018 do 31. decembra 2019 sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij (NVO) in prostovoljstva. V nadaljevanju predstavljamo dosežene učinke in rezultate projekta.

Kazalo


Problemsko izhodišče in cilj projekta

Doseženi učinki in rezultati projekta

1) Razvoj in profesionalizacija NVO

2) Razvoj storitev za naslavljanje potreb NVO

3) Krepitev družbenega učinka NVO na področju informacijske družbe

Prispevek projekta k doseganju razvojnih ciljev Slovenije

Projektni partnerji

Obdobje izvajanja projekta

Finančna vrednost projekta

Naziv javnega razpisa


Problemsko izhodišče in cilj projekta

Projekt je naslovil problem šibke profesionalizacije in slabe razvitosti nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacije v Sloveniji. Cilj projekta je bil izboljšati trajnost in okrepiti vsebinsko mrežo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (NVO-VID).

↑ Kazalo ↑

Doseženi učinki in rezultati projekta

1) Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij

 • vzpostavljena 3 delovna mesta v treh nevladnih organizacijah, ki so neposredno povezana z delovanjem mreže NVO-VID kot podpornega okolja za nevladne organizacije na področju informacijske družbe in digitalizacije;
 • izvedena 4 izobraževanja in delavnice za uporabo e-javnih storitev in spletnih orodij za 34 udeležencev iz 21 nevladnih organizacij, ki so ocenili, da se je s tem izboljšala učinkovitost njihovih organizacij;
 • informacijska podpora članicam mreže v zvezi z javnimi razpisi in prijavami nanje (3 članice so bile uspešne s prijavami).

↑ Kazalo ↑

2) Razvoj storitev za naslavljanje potreb NVO

↑ Kazalo ↑

3) Krepitev družbenega učinka NVO na področju informacijske družbe

 • organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe 2019 “Za internet ljudi” ob mednarodnemu dnevu telekomunikacij in informacijske družbe v Ljubljani in Velenju, katerega se je na dveh lokacijah udeležilo skupaj 80 ljudi;
 • predstavitev manifesta »Za internet ljudi« (za digitalizacijo z vrednotami in socialno pravičen internet) na Dnevu vključujoče informacijske družbe 2019;
 • predstavljenih 15 projektov / dogodkov NVO na področju informacijske družbe prek spletne strani mreže in profilov na družbenih omrežjih.

↑ Kazalo ↑

Prispevek projekta k doseganju razvojnih ciljev Slovenije

Strategija razvoja Slovenije 2030

 • razvijanje digitalne pismenosti ter opolnomočenje prebivalcev za uporabo najnovejših tehnologij in s tem zmanjševanje digitalne vrzeli (razvojni cilj 2 Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo);
 • oblikovanje prijaznih, dostopnih, preglednih in učinkovitih javnih storitev ter hkratno izkoriščanje možnosti digitalizacije (razvojni cilj 12 Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve).

Strategija Digitalna Slovenija 2020

 • dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe (cilj);
 • intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe (cilj);
 • cilj vključujoča digitalna družba – ukrep podpora aktivnostim nevladnih organizacij za razvoj vključujoče digitalne družbe;
 • nevladne organizacije kot deležnik pri povezovanju na medresorski in medsektorski ravni (iskanje sinergij in delovanje Slovenske digitalne koalicije);
 • povečevanje učinkovitosti, konkurenčnosti, dostopnosti in transparentnosti NVO sektorja s pomočjo digitalizacije;

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

 • nadaljnji razvoj mreže subjektov podpornega okolja za nevladne organizacije ter ciljno razvijanje njihovih dejavnosti in storitev, ki krepijo inovacijski in razvojni potencial NVO v Sloveniji;
 • okrepljena vloga NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni (ukrep »Spodbujanje sodelovanja NVO v Slovenski digitalni koaliciji«, ki vključuje pripravo in izvedba različnih aktivnosti na področju informacijske družbe);
 • vloga in prispevek nevladnih organizacij na področju digitalizacije.

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

 • vsebinske mreže nevladnih organizacij kot subjekt podpornega okolja nevladnega sektorja, ki združujejo in delujejo v korist NVOjem z vsebinsko istega področja (3. odstavek, 24. člena).

↑ Kazalo ↑

Projektni partnerji

Prijavitelj IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij ter projektna partnerja Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) in Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost. Pridruženi partnerji na projektu so Društvo za trajnostni razvoj Duh časa, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, so.p., Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, Zavod TIP&TAP storitve, razvoj in izobraževanje so.p. in Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ).

↑ Kazalo ↑

Obdobje izvajanja projekta

1. oktober 2018 – 31. december 2019

↑ Kazalo ↑

Finančna vrednost projekta

Celotna vrednost projekta je znašala 76.334,02 EUR. Vrednost financiranega dela projekta s strani Ministrstva za javno upravo je bila 60.000,00 EUR. Nosilec projekta IPAK ter projektna partnerja INePA in LJUDMILA so sofinancirali projekt z lastnimi sredstvi v višini 16.334,02 EUR.

↑ Kazalo ↑

Naziv javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2018.

↑ Kazalo ↑

Naslovna slika: Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (29. november 2019).

Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)« je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor