Vabilo: kolokvij »Zaupanje v digitalizacijo«

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo vabi na letni dogodek 7. Dan VID 2021 z naslovom »Zaupanje v digitalizacijo«, ki bo potekal 17. maja od 16h do 19h prek video konference Arnes. Dogodek ob mednarodnem dnevu informacijske družbe in telekomunikacij bo organiziran v obliki strokovnega kolokvija, na katerem bomo predavateljice in predavatelji iz nevladnih organizacij osvetlili problematiko zaupanja v digitalizacijo ter predstavili aktivnosti na področju uporabe digitalnih tehnologij za izboljšano kakovost življenja in pozitiven vpliv na družbo.Vsebinska izhodišča

Prijava in informacije

Program kolokvija

Povezane vsebine

VSEBINSKA IZHODIŠČA

Zaupanje je vse pogosteje uporabljena beseda v javnem diskurzu kompleksnih postmodernih družb. V zadnjem času označuje eno ključnih zahtev v povezavi z naslavljanjem pandemije koronavirusa. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje zaupanje kot prepričanje, da je kdo sposoben, voljen narediti, kar se pričakuje, da je kdo pošten, iskren, da je kaj dobro in da bo dobro vplivalo na uresničitev določenih pričakovanj.

Vprašanje zaupanja se navezuje tudi na procese digitalizacije. Povezano je z vrsto izzivov na sistemski ravni (strateško načrtovanje politik informacijske družbe, medsektorsko sodelovanje, izvršna zmogljivost), tehnološki (kibernetska varnost, digitalna suverenost), ekonomski (poslovni in podatkovni modeli digitalne ekonomije in platform), komunikacijski (dezinformacije, sovražni govor) in ravni posameznika (digitalna zasebnost, pismenost, pametna uporaba tehnologij). Zato ne preseneča, da je Evropska unija med teme konference o prihodnosti Evrope uvrstila tehnologijo po meri ljudi in trajnostno digitalno družbo.

Problem zaupanja v digitalizacijo izpostavlja tudi Poročilo o produktivnosti 2020 Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj, ki ugotavlja, da prebivalke in prebivalci Slovenije pozitivno vrednotijo vpliv digitalnih tehnologij na gospodarstvo, ne pa tudi na kakovost življenja posameznikov in družbo. Med najnižjimi v EU (za Slovenijo sta se uvrstili samo Hrvaška in Francija) je delež anketirancev, ki menijo, da imajo digitalne tehnologije pozitiven vpliv na njihovo kakovost življenja (61 %, EU: 67 %). Delež posameznikov, ki pozitivno vrednotijo vpliv tehnologij na družbo, pa je v Sloveniji (51 %, EU: 64 %) najnižji med vsemi državami EU.

Nevladne organizacije smo preko neposrednega stika z ljudmi, praktičnih izkušenj s terena ter socialnih in strokovnih kapacitet ključen dejavnik digitalizacije tudi v vidika družbene sprejemljivosti tehnoloških rešitev. Brez vključevanja in krepitve nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe, se bo država Slovenija še naprej soočala z nadpovprečno visokim deležem prebivalk in prebivalcev z odklonilnim odnosom do digitalnih sprememb.

↑ Na vrh ↑

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prosimo za potrditev udeležbe prek spletne prijavnice https://www.1ka.si/a/340810, do petka 14. maja 2021. Registrirani udeleženci in udeleženke bodo prejeli povezavo do spletne video konference ARNES VID, ki temelji na odprtokodni rešitvi Jitsi.

Dodatne informacije o dogodku: mag. Simon Delakorda, 041 365 529, simon.delakorda@inepa.si.

↑ Na vrh ↑

PROGRAM KOLOKVIJA*

*(predavanja bodo trajala 10 minut, vsakemu bodo sledila vprašanja občinstva)

  • 16:00-16:05 Uvodni pozdrav, Albin Keuc, koordinator konzorcija vsebinskih mrež Slovenije (SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč)


DRUŽBENI VIDIKI ZAUPANJA V DIGITALIZACIJO


  • 16:05-16:20 Zaupanje družbe v digitalizacijo, dr. Stanko Blatnik (IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij)

  • 16:20-16:35 Dostopnost kot pogoj zaupanja v digitalizacijo, Maša Malovrh (Beletrina, Zavod za založniško dejavnost)


  • 16:50-17:05 Zaupanje v zdravje na daljavo, mag. Neja Samar Brenčič (IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje)

  • 17:05-17:20 Kako naj zaupam, če nimam, ne razumem, ne znam in ne zmorem?, Simona Knavs (Društvo Duh časa)


17:35-17:45 ODMOR


TEHNOLOŠKI VIDIKI ZAUPANJA V DIGITALIZACIJO


  • 17:45-18:00 Zaupanje v umetno inteligenco, Jurij Krpan (Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje)


  • 18:15-18:30 Zaupanje v IKT infrastrukturo – prosto programje, Kristijan Tkalec (Biotehna, Platforma za umetniško raziskovanje živih sistemov)

  • 18:30-18:45 Fediverzum, skupnostna rešitev za zaupanja vredne družbene medije, Luka Frelih (Društvo Ljudmila)

  • 18:45-19:00 eGlasovanje za organizacije, ne državo, Rok Andrée (IP21, Inštitut za priložnosti 21. stoletja)

19:00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK KOLOKVIJA moderator mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva pri Mreži NVO-VID

↑ Na vrh ↑


POVEZANE VSEBINE

↑ Na vrh ↑

En odziv na “Vabilo: kolokvij »Zaupanje v digitalizacijo«”

Dodaj odgovor