Digitalna koalicija

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je ustanovni deležnik Slovenske digitalne koalicije. Na pobudo mreže je bila v okviru koalicije vzpostavljena Strateška skupina za družbene vidike digitalizacije, za katero NVO-VID izvaja operativno podporo. Mreža NVO-VID sodeluje tudi v ostalih strateških in delovnih skupinah koalicije.

Kazalo

1. Izjava Mreže NVO-VID ob ustanovitvi koalicije

2. Prispevek Mreže NVO-VID za 1. forum koalicije

3. Zapisniki Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije

4. Objave Mreže NVO-VID v povezavi s koalicijo

5. Vsebinski prispevki za spletno stran koalicije


1. Izjava Mreže NVO-VID ob ustanovitvi koalicije

Izjava Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob vzpostavitvi Slovenske digitalne koalicije na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016 na Bledu:

1) Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo se pridružuje skupni iniciativi sektorskih deležnikov na področju informacijske družbe za večje zavedanje javnosti o učinkih in posledicah digitalizacije na delovanje družbe. Prizadevali si bomo, da se področju digitalizacije nameni večja politična teža, kar bi se moralo odražati v strukturnih in integralnih razvojnih sredstvih namenjenih razvoju informacijske družbe.

2) Nevladne organizacije pričakujemo, da bomo imele možnost neposredno vplivati na smernice razvoja informacijske družbe v Sloveniji. Pri tem bo naše osnovno načelo digitalne tehnologije v službi človeka in vključujoča informacijska družba. Zagovarjali bomo socialne in demokratične vrednote informacijske družbe kot so e-vključenost, prosto programje in odprta vlada ter opozarjali na tveganja neoliberalnega modela informacijske družbe in informacijskega kapitalizma kot so digitalna neenakost, nadzor zasebnosti in poblagovljanje interneta ter posledično vsakdanjega življenja.

3) V tem duhu smo nevladne organizacije podali pripombe na izjavo o vzpostavitvi digitalne koalicije, v kateri je sedaj omenjen tudi razvoj digitalne kulture in umetnosti ter večji pomen uporabe IKT rešitev, storitev in infrastrukture, ki bodo temeljili na odprtosti, varnosti, zasebnosti in enakopravni dostopnosti (socialni pravičnosti), in bodo prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje.

↑ Kazalo ↑


2. Prispevek Mreže NVO-VID za 1. forum koalicije

Prispevek Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo na 1. forumu Slovenske digitalne koalicije (sklop Kompetence – vključujoča digitalna družba: izzivi / predlogi na področju kompetenc).

  • pomanjkljivo znanje o varnosti na spletu in varovanju človekovih pravic v digitalnem svetu;

  • krepitev zavedanja o vplivu tehnologij na vsakodnevno življenje, aktivno staranje, spletno porabo in okolje;

  • krepitev digitalne komunikacijske pismenosti (zaznavanje in kritična presoja lažnih novic, postresnic, informacijskih mehurčkov, sovražnega govora itd. na spletu);

  • izobraževanje in usposabljanje uporabe računalnika, pametnih naprav in digitalnih storitev za starejše odrasle in družbeno ranljive skupine kot so socialno ogroženi, invalidi itd.;
  • organizacija podpornega okolja za ohranjanje in nadgrajevanjem pridobljenih digitalnih kompetenc v obliki javnih točk oz. centrov;

  • krepitev veščin za uporabo odprtokodne programske opreme.

↑ Kazalo ↑


3. Zapisniki Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije

9. sestanek dne 15. aprila 2022 je potekal v neformalni izvedbi.

10. sestanek dne 20. maja 2022 je potekal v neformalni izvedbi.

↑ Kazalo ↑


4. Objave Mreže NVO-VID v povezavi s koalicijo

↑ Kazalo ↑


5. Vsebinski prispevki za spletno stran koalicije

Vsebinski prispevki Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo za spletno stran Slovenske digitalne koalicije so dostopni na http://www.digitalna.si/novice/digitalizacija-dru%C5%BEbe.

↑ Kazalo ↑