Razpisi

Ministrstvo Vlade RS, pristojno za informacijsko družbo, od sprejetja zakona o nevladnih organizacijah leta 2018, ni objavilo javnih razpisov za nevladne organizacije, ki delujejo na področju digitalizacije in informacijske družbe*.

Pregled ostalih javnih razpisov na področju digitalne preobrazbe, na katerih lahko sodelujejo nevladne organizacije kot upravičenci, partnerji ali zunanji izvajalci, je dostopen na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/category/javni-razpisi/.


Javni razpisi za financiranje drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj informacijske družbe, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije, ki delujejo na področju informacijske družbe in digitalizacije (5. alineja 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah).

Ni javnih razpisov.


Javni razpisi za financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju informacijske družbe in digitalizacije (4. alineja 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah).

Ni javnih razpisov.


Javni razpisi na področju e-veščin in digitalnih kompetenc namenjeni nevladnim organizacijam na področju informacijske družbe in digitalizacije oz. lahko nevladne organizacije nastopajo kot partnerji brez omejujočih pogojev.

Ni javnih razpisov.


Javni razpisi na področju pametne specializacije in interneta stvari namenjeni nevladnim organizacijam oz. lahko nevladne organizacije nastopajo kot partnerji brez izključevalnih pogojev.

1. Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (objavljen 12. februarja 2021), z merilom vključevanja civilne družbe, nevladnih organizacij, uporabnikov.


* Drugi javni razpisi na področju digitalne preobrazbe, katerih upravičenci so nevladne organizacije.

2. Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 (objavljen 28. maja 2021).