Razpisi

Ministrstvo Vlade RS, pristojno za informacijsko družbo, od sprejetja zakona o nevladnih organizacijah leta 2018 ni objavilo javnih razpisov za nevladne organizacije na področju digitalizacije in informacijske družbe.

Pregled ostalih javnih razpisov na področju digitalne preobrazbe, na katerih lahko sodelujejo nevladne organizacije kot partnerji ali zunanji izvajalci, je dostopen na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/category/javni-razpisi/.

Javni razpisi za financiranje drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj informacijske družbe, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije na področju informacijske družbe in digitalizacije (5. alineja 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah).

Ni javnih razpisov.

Javni razpisi za financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacije (4. alineja 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah)

Ni javnih razpisov.

Javni razpisi na področju e-veščin in digitalnih kompetenc namenjeni nevladnim organizacijam oz. lahko nevladne organizacije nastopajo kot partnerji brez izključevalnih pogojev.

Ni javnih razpisov.

Javni razpisi na področju pametne specializacije in interneta stvari namenjeni nevladnim organizacijam oz. lahko nevladne organizacije nastopajo kot partnerji brez izključevalnih pogojev.
  1. Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« (objavljen 12. februarja 2021), z merilom vključevanja civilne družbe, nevladnih organizacij, uporabnikov.