Razpisi

Javni razpisi za financiranje drugih projektov in programov nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj informacijske družbe, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije na področju informacijske družbe in digitalizacije (5. alineja 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah).

Ni javnih razpisov.

Javni razpisi za financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalizacije (4. alineja 2. odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah)

Ni javnih razpisov.

Javni razpisi na področju e-veščin in digitalnih kompetenc namenjeni nevladnim organizacijam oz. lahko nevladne organizacije nastopajo kot partnerji brez izključevalnih pogojev.

Ni javnih razpisov.

Javni razpisi na področju pametne specializacije in interneta stvari namenjeni nevladnim organizacijam oz. lahko nevladne organizacije nastopajo kot partnerji brez izključevalnih pogojev.

Ni javnih razpisov.