Kontakt

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
E: mreza.nvo@informacijska-druzba.org

mag. Simon Delakorda (INePA), koordinator mreženja in zagovorništva
E: simon.delakorda@inepa.si
M: 041 365 529


Delovne skupine

Matija Šuklje (LUGOS), predsedujoči delovni skupini za prosto programje in storitve
E: matija@suklje.name

mag. Neja Samar Brenčič (IZRIIS), predsedujoča delovni skupini za zdravje na daljavo
E: neja.samar-brencic@izriis.si

dr. Stanko Blatnik (IPAK), predsedujoči delovni skupini za izobraževanje v digitalni družbi
E: stanko_blatnik@yahoo.com

Jurij Krpan (Kapelica), vodja koordinacije NVO za področje umetne inteligence (AI)
E: jurij.krpan@kapelica.org

mag. Simon Delakorda (INePA), koordinator za politike in zakonodajo informacijske družbe
E: simon.delakorda@inepa.si