Kontakt

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
E: mreza.nvo@informacijska-druzba.org

mag. Simon Delakorda (INePA), koordinator mreženja in zagovorništva
E: simon.delakorda@inepa.si
M: 041 365 529


Delovne skupine

Matija Šuklje (LUGOS), predsedujoči delovni skupini za prosto programje in storitve
E: matija@suklje.name

Delovna skupina za izobraževanje v digitalni družbi
E: mreza.nvo@informacijska-druzba.org

Maša Malovrh (Beletrina) in Tilen Škraba (A11y.si), sopredsedujoča delovni skupini za digitalno dostopnost
E: masa.malovrh@beletrina.si
E: tilen@a11y.si

Delovna skupine za digitalno vključenost starejših
E: mreza.nvo@informacijska-druzba.org

Jurij Krpan (Kapelica), vodja koordinacije NVO za področje umetne inteligence (AI)
E: jurij.krpan@kapelica.org

mag. Simon Delakorda (INePA), vodja koordinacije NVO za politike in strategije digitalne preobrazbe
E: simon.delakorda@inepa.si