Kontakt

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
E: mreza.nvo@informacijska-druzba.org


mag. Sanja Selimović, vodja projekta (IPAK – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij)
E: sanjaselimovi@yahoo.com

mag. Simon Delakorda, vodja mreženja in zagovorništva (Zavod Inštitut za elektronsko participacijo)
E: simon.delakorda@inepa.si
M: 041 365 529

Žiga Kranjec, uni. dipl. inž. rač. in inf., IKT vodja in razvijalec (Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost)
E: nvovid@ljudmila.org


Koordinatorji delovnih skupin

Maša Malovrh, strokovnjakinja za dostopnost (CPACC), koordinatorica delovne skupine za spletno in uporabniško dostopnost (Beletrina, zavod za založniško dejavnost)
E: masa.malovrh@beletrina.si

dr. Stanko Blatnik, koordinator delovne skupina za izobraževanje o digitalni družbi (IPAK – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij)
E: stanko_blatnik@yahoo.com

mag. Simon Delakorda, koordinator delovne skupine za politike in zakonodajo informacijske družbe (Zavod Inštitut za elektronsko participacijo)
E: simon.delakorda@inepa.si
M: 041 365 529


Predstavnika Mreže NVO-VID v upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije

dr. Stanko Blatnik, IPAK – Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
E: stanko_blatnik@yahoo.com

Simona Knavs (namestnica), uni. dipl. ped. in prof. teol. (Društvo za trajnostni razvoj Duh časa)
E: simona.knavs@duh-casa.si