Ponudbe

Ponudbe članic vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo in nevladnih organizacij iz drugih vsebinskih področij za projektna sodelovanja s podjetji, občinami ter drugimi sektorji digitalizacije Slovenije.1. Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

 • dostop do končnih uporabnikov, ciljne skupine (starejši, upokojenci);
 • neposreden stik z ljudmi, praktične izkušnje s terena;
 • izvajanje pilotov in testiranja, preizkušanje rešitev, preverjanje zadovoljstva;
 • izobraževanje uporabnikov;
 • promocija rešitev med ciljno skupino.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba ZDUS (pdf).


2. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis

 • e-izobraževanja in delavnice medgeneracijskega sodelovanja za vse generacije;
 • razvoj inovativnih tehnoloških rešitev in produktov, prilagojenih potrebam in tehničnim zmožnostim starejših;
 • aktivno vključevanje starejših v načrtovanje in razvoj novih tehnoloških rešitev;
 • pilotiranje in preizkušanje rešitev ter omogočanje dostopa do različnih ciljnih skupin;
 • ozaveščanje vseh generacij o pomenu pomembnosti poznavanja IKT veščin in uporabi tehnoloških rešitev;
 • druge proaktivne in podporne dejavnosti.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba Simbioza (pdf).


3. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

 • pilotiranje in moderiranje digitalnih komunikacijskih procesov;
 • prilagoditve digitalnih rešitev družbenim standardom in potrebam;
 • vključevanje in izobraževanje uporabnikov (vzpostavljanje zaupanja);
 • umeščanje digitalni produktov v življenjske situacije (družbeni učinki).

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba INePA (pdf).


4. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

 • podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti: program je namenjen občinam na katerikoli stopnji projektne ideje (analiza virov, evidenca potencialnih projektov, zasnova procesa, podpora pri izboru potencialnih projektov, podpora pri načrtovanju in izvedbi projektov);
 • izvajanje participatornih procesov (npr. delavnice v lokalni skupnosti);
 • podporo pri komuniciranju z lokalnimi deležniki;
 • povezovanje s potencialnimi partnerji;
 • usposabljanja za uresničevanje skupnostnih načel v praksi / usposabljanja za izvajanje participatornih procesov;
 • izobraževanja za lokalni trajnostni razvoj;
 • predstavitve dobrih trajnostnih praks.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba Umanotera (pdf).