Ponudbe

Ponudbe nevladnih organizacij, članic vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo za projektna sodelovanja s podjetji, občinami ter drugimi sektorji digitalizacije Slovenije.

1. Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

 • dostop do končnih uporabnikov, ciljne skupine (starejši, upokojenci);
 • neposreden stik z ljudmi, praktične izkušnje s terena;
 • izvajanje pilotov in testiranja, prekizkušanje rešitev, preverjanje zadovoljstva;
 • izobraževanje uporabnikov;
 • promocija rešitev med ciljno skupino.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba ZDUS (pdf).

2. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis

 • e-izobraževanja in delavnice medgeneracijskega sodelovanja za vse generacije;
 • razvoj inovativnih tehnoloških rešitev in produktov, prilagojenih potrebam in tehničnim zmožnostim starejših;
 • aktivno vključevanje starejših v načrtovanje in razvoj novih tehnoloških rešitev;
 • pilotiranje in preizkušanje rešitev ter omogočanje dostopa do različnih ciljnih skupin;
 • ozaveščanje vseh generacij o pomenu pomembnosti poznavanja IKT veščin in uporabi tehnoloških rešitev;
 • druge proaktivne in podporne dejavnosti.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba Simbioza (pdf).

3. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

 • pilotiranje in moderiranje digitalnih komunikacijskih procesov;
 • prilagoditve digitalnih rešitev družbenim standardom in potrebam;
 • vključevanje in izobraževanje uporabnikov (vzpostavljanje zaupanja);
 • umeščanje digitalni produktov v življenjske situacije (družbeni učinki).

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba INePA (pdf).