Ponudbe

Ponudbe članic vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo in nevladnih organizacij iz drugih vsebinskih področij za projektna sodelovanja s podjetji, občinami ter drugimi sektorji digitalizacije Slovenije.

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Kulturno društvo prostoRož
1. Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

 • dostop do končnih uporabnikov, ciljne skupine (starejši, upokojenci);
 • neposreden stik z ljudmi, praktične izkušnje s terena;
 • izvajanje pilotov in testiranja, preizkušanje rešitev, preverjanje zadovoljstva;
 • izobraževanje uporabnikov;
 • promocija rešitev med ciljno skupino.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba ZDUS (pdf).


2. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis

 • e-izobraževanja in delavnice medgeneracijskega sodelovanja za vse generacije;
 • razvoj inovativnih tehnoloških rešitev in produktov, prilagojenih potrebam in tehničnim zmožnostim starejših;
 • aktivno vključevanje starejših v načrtovanje in razvoj novih tehnoloških rešitev;
 • pilotiranje in preizkušanje rešitev ter omogočanje dostopa do različnih ciljnih skupin;
 • ozaveščanje vseh generacij o pomenu pomembnosti poznavanja IKT veščin in uporabi tehnoloških rešitev;
 • druge proaktivne in podporne dejavnosti.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba Simbioza (pdf).


3. Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)

 • pilotiranje in moderiranje digitalnih komunikacijskih procesov;
 • prilagoditve digitalnih rešitev družbenim standardom in potrebam;
 • vključevanje in izobraževanje uporabnikov (vzpostavljanje zaupanja);
 • umeščanje digitalni produktov v življenjske situacije (družbeni učinki).

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba INePA (pdf).


4. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

 • podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti: program je namenjen občinam na katerikoli stopnji projektne ideje (analiza virov, evidenca potencialnih projektov, zasnova procesa, podpora pri izboru potencialnih projektov, podpora pri načrtovanju in izvedbi projektov);
 • izvajanje participatornih procesov (npr. delavnice v lokalni skupnosti);
 • podporo pri komuniciranju z lokalnimi deležniki;
 • povezovanje s potencialnimi partnerji;
 • usposabljanja za uresničevanje skupnostnih načel v praksi / usposabljanja za izvajanje participatornih procesov;
 • izobraževanja za lokalni trajnostni razvoj;
 • predstavitve dobrih trajnostnih praks.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba Umanotera (pdf).


5. Kulturno društvo prostoRož

 • Prepoznavanje potreb uporabnikov (!);
 • Izobraževanje uporabnikov;
 • Dostop do ciljnih skupin;
 • Inovativno reševanje urbanih problematik;
 • Opolnomočenje uporabnikov;
 • Participativnost uporabnikov pri spremembah v prostoru in okolju.

Konkurenčne prednosti, reference in ponudba KD prostoRož (pdf).