Mreža NVO-VID

»Digitalne tehnologije v službi človeka«

Cilj vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je opolnomočiti ljudi v digitalni družbi.

Temelji na viziji mreže kot trajnostnemu stičišču nevladnih organizacij na različnih področjih digitalizacije, ki si skupaj prizadevamo za kakovostno življenje v informacijski družbi.

Ključne aktivnosti mreže obsegajo digitalizacijo nevladnih organizacij (izobraževanja, IKT oprema, e-storitve, podpora), zagovorništvo (politike informacijske družbe, družbeni izzivi digitalnih tehnologij, krepitev NVO sektorja kot deležnika digitalizacije) in medsektorsko sodelovanje (vključevanje NVO sektorja v zunanje okolje, partnerstva, razpise in Slovensko digitalno koalicijo).

Mreža deluje kot zagovorniško in podporno okolje nevladnega sektorja na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe.

Osrednji letni dogodek mreže »Dan vključujoče informacijske družbe« (Dan VID) poteka 17. maja ob mednarodnemu dnevu informacijske družbe in je namenjen aktualnim družbenim izzivom digitalizacije.

Mreža NVO-VID je bila vzpostavljena kot projekt vsebinske mreže NVO na področju informacijske družbe na javnem razpisu operativnega programa razvoja človeških virov »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga« za obdobje 2014-2015. Vsebinska mreža NVO je zakonsko opredeljen subjekt podpornega okolja za nevladne organizacije.

Organizacijsko strukturo mreže sestavljata vsebinsko jedro članskih organizacij mreže in delovne skupine, ki vključujejo poleg članic tudi zunanje zainteresirane strokovnjake in podpornike mreže.

Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo je imela iz naslova projekta profesionalizacije vsebinske mreže v obdobju 2018-2019 urejeno financiranje za 3 zaposlene. Mreža NVO-VID od leta 2020 deluje s podporo kadrovskih kapacitet članskih organizacij.

Lepo vabljeni, da stopite v stik z mrežo NVO-VID, se prijavite na e-obvestila mreže ali spremljate aktivnosti mreže prek družbenih omrežij Facebook in Twitter.

Podrobnejše informacije o vsebinski mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo so dostopne v predstavitvi mreže.