Predstavitve NVO

Predstavitve nevladnih organizacij, članic vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (v pripravi).