E-storitve za NVO

Brezplačne e-storitvi mreže NVO-VID za lažje poslovanje in učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij:

Programski paket za spremljanje finančnih tokov v NVO.
Programski paket za simulacijo finančnih tokov omogoča uporabnikom učinkovito spremljanje in napovedovanje finančnih tokov v njihovi organizaciji.

Platforma za skupinsko delo Nextcloud.
Odprtokodna alternativa komercialnim storitvam za dokumente in podatke v oblaku. Mreža NVO-VID uporablja za upravljanje dokumentov svojo namestitev sistema Nextcloud na omrežju ARNES.

Koledar dogodkov NVO na področju informacijske družbe.
Federirana spletna družbena platforma, ki omogoča objavo in promocijo najav dogodkov s strojno berljivimi javnimi feedi na prosti programski platformi oz. se lahko avtomatsko agregirajo tudi na portalu Kulturnik in v okviru deljene infrastrukture omrežja ARNES.


Druge e-storitve za nevladne organizacije:

E-pravnik
Spletna aplikacija za brezplačno in samostojno izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoje delo. Omogoča: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Ustanovitev in upravljanje NVO
Spletni vodič za društva, zasebne zavode in ustanove. Omogoča: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Pametni glas NVO
Podpora vključevanju pobud nevladnih organizacij v pripravo lokalnih politik v občinah zasavske in osrednjeslovenske regije. Omogočata: Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT – Regionalni center NVO.