E-storitve za NVO

Brezplačne e-storitvi mreže NVO-VID za lažje poslovanje in učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij:

Programski paket za spremljanje finančnih tokov v NVO. Paket bo v Excelu in bo uporabnikom omogočal učinkovito spremljanje in napovedovanje finančnih tokov v njihovi organizaciji (v razvoju).

Programski paket za predvidevanje uspešnosti projektov. Paket uporablja metodologijo DICE, s katero je mogoče pravočasno ugotoviti težave pri izvajanju projekta in se nanje odzvati (v razvoju).

Platforma za skupinsko delo Nextcloud, ki je odprtokodna alternativa komercialnim storitvam za dokumente in podatke v oblaku (v razvoju).


Druge e-storitve za nevladne organizacije:

E-pravnik
Spletna aplikacija za brezplačno in samostojno izdelavo pogodb, pravilnikov in drugih pravnih dokumentov, ki jih nevladne organizacije potrebujejo za svoje delo. Omogoča: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Ustanovitev in upravljanje NVO
Spletni vodič za društva, zasebne zavode in ustanove. Omogoča: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Pametni glas NVO
Podpora vključevanju pobud nevladnih organizacij v pripravo lokalnih politik v občinah zasavske in osrednjeslovenske regije. Omogočata: Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT – Regionalni center NVO.