Pobude

Vloga vsebinskih mrež NVO pri trajnostnemu upravljanju države Slovenije

Kaj je e-vključenost in zakaj je pomembna v času pandemije covid-19?

Prispevek NVO za 3. forum Slovenske digitalne koalicije: “Za digitalno kohezijo”

(Ne)vključevanje nevladnih organizacij v predsedovanje Slovenije Svetu EU

Poziv vladi RS za digitalizacijo Slovenije

Predlogi dopolnitev prioritet slovenskega digitalnega dosjeja za predsedovanje Svetu EU

Poročilo NVO o ciljih trajnostnega razvoja 2020 – področje vključujoče digitalne družbe

Epidemija koronavirusa razgalila vrzeli digitalizacije Slovenije v segmentu e-veščin, e-storitev in e-vsebin

Problemska izhodišča za načrtovanje kohezijske politike Slovenije na področju digitalizacije.

Vloga nevladnih organizacij pri razvoju pametnih mest.

Predlogi za pripravo novega področnega zakona ZEKom-2.

Neizkoriščen potencial nevladnih organizacij v pametni specializaciji Slovenije.

Pobuda za e-upravo po meri državljana.

Pobuda za vključujoče kriterije za pridobitev statusa NVO v javnem interesu.

POBUDA ZA RAZVOJ DIGITALNIH
NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Pobuda vključujejo predloge ukrepov za trajnostni in profesionalni razvoj dveh oblik slovenskih digitalnih nevladnih organizacij, in sicer programsko-storitvenih NVO in zagovorniško-aktivističnih NVO. Prva oblika je osredotočena na izvajanje vsebinskih projektov in aktivnosti, druga oblika pa je usmerjena na vplivanje na javne politike in odločevalce. Zakonsko podlago za izvedbo ukrepov predstavlja Zakon o nevladnih organizacijah.

Ključen ukrep za razvoj programskih digitalnih NVO je zagotoviti trajnostno javno financiranje njihovih programov in storitev na podlagi 5. alineje, 2. odstavka, 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah. V ta namen predlagamo pripravo dvoletnih javnih razpisov za javno financiranje različnih projektov NVO na področju digitalizacije Slovenije (izobraževanja in razvoj aplikacij za ciljne skupine digitalizacije, dvig digitalnih kompetenc, dostopnost spletnih strani za invalide, vzpostavljanje in vzdrževanje javno koristnih e-vsebin in e-storitev, e-participacija, uporaba odprtih podatkov javnega sektorja itd.). Tovrstna oblika razpisov za nevladne organizacije je že praksi na področju okolja, kulture in sociale.
Ključen ukrep za razvoj zagovorniških digitalnih NVO je zagotoviti trajnostno financiranje mrežnih aktivnosti, ki bodo nevladnim organizacijam omogočale učinkovito sooblikovanje javnih politik. V ta namen predlagamo štiriletni javni razpis za financiranje vsebinske mreže digitalnih NVO kot podpornega okolja za izvajanje civilnega dialoga na področju digitalizacije Slovenije. Zakonsko obveznost financiranja vsebinskih mrež določa 4. alineja, 2. odstavka, 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Pričakovani učinki financiranja programskih NVO na razvoj države Slovenije in na njen položaj na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI):

 • izboljšanje zaposlitvenih kompetenc ranljivih družbenih skupin;

 • dostopnejše, prijaznejše in bolj uporabljene javne e-storitve;

 • izboljšane digitalne kompetence in e-veščin za varno, kulturno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij pri vseh generacijah;

 • bolj pregledna država in manjša stopnja korupcije zaradi večje uporabe odprtih podatkov javnega sektorja;

 • boljša namenska poraba investicij v javno IKT infrastrukturo zaradi večje uporabe odprtih formatov in standardov;

 • višja uvrstitev države Slovenije na evropskem indeksu digitalnega gospodarstva in družbe na področjih človeškega kapitala, uporabe interneta in digitalnih javnih storitev ter s tem povezano spodbujanje gospodarske rasti in tujih naložb.


Pričakovani učinki financiranja zagovorniških NVO na razvoj države Slovenije in na njen položaj na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI):

 • večji pomen socialne vključenosti, družbenih inovacij, kulture, varovanja okolja, zdravja, pluralnosti in demokracije v politikah, zakonodaji in predpisih na področju informacijske družbe;

 • boljši zakonodajni predpisi na področju digitalizacije zaradi učinkovitejšega sodelovanja nevladnih organizacij;

 • učinkovitejše izvajanje strategije Digitalna Slovenija 2020 na področjih e-veščin, digitalne pismenosti, dostopa do IKT opreme, uporabe in razvoja e-storitev ter pregledne in odprte vlade;

 • intenzivnejše sodelovanje nevladnih organizacij z gospodarstvom, raziskovalno-razvojnim sektorjem, občinami in javnim sektorjem na področju digitalizacije;

 • aktivnejša vloga nevladnih organizacij pri usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije;

 • okrepljena prepoznavnost Slovenske digitalne koalicije in strategije Digitalna Slovenija 2020 med nevladnimi organizacijami in v širši javnosti.

Celotno besedilo: Strateške smernice za razvoj nevladnih organizacij na področju informacijske družbe z vidika javnega financiranja – Digitalne NVO (pdf).