Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost

[Ljudmila logo]

Web: www.ljudmila.org
Mail: info@ljudmila.org
Vimeo: ljudmila
Twitter: @LjudmilaLab
Facebook: LjudmilaLab

Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost skozi povezovanje polj umetnosti in tehnologije ter DIY in open source pristopom goji inovativno okolje za interdisciplinarne projekte, skupine in posameznike. 

Trajne aktivnosti društva:

  • razvoj ter upravljanje odprtih informacijskih portalov 
  • umetniške in tehnološke delavnice
  • podpora samoorganiziranim interesnim skupinam
  • vzdrževanje skupnostne IKT infrastrukture
  • razvoj odprtokodnih programskih rešitev
  • razvoj ter spodbujanje open source hardware izdelkov in prototipov
  • zagotavljanje odprtega prostora za nove ideje ter srečevanje in izmenjavo 
  • aktivno mednarodno sodelovanje

Dejavnosti Društva Ljudmile so neprofitne narave.

Seznam izobraževanj