E-storitev kulturnik.si

Portala kulturnik.si in culture.si, ki ju za Ministrstvo za kulturo razvija Društvo Ljudmila predstavljajo kombinacijo sodelovanja med ministrstvom in nevladno organizacijo.

Zakaj in kako nam je uspelo vzpostaviti javno e-storitev?

Portal kulturnik.si je bil sprva zamišljen kot agregator javno objavljenih podatkov o dogodkih in prireditvah na spletnih straneh članov mreže multimedijskih centrov M3C. S časom pridobil še novice in iskalnik po podatkovnih zbirkah. Danes agregira in preiskuje vrsto aktivnih virov in ponuja dostop preko enostavnega spletnega vmesnika. Končne vsebine ponujajo ponudniki na svojih spletnih mestih.

Prej
(figure by Zocky)

Portal culture.si je kuriran enciklopedični portal o slovenski kulturi v angleščini. Pomembni elementi in fokusi so mednarodno sodelovanje, festivali, slikovne zbirke in odprti podatki. Tako se denimo slike iz culture.si kažejo v zbirki Europeana. Članki na portalu so opremljeni s kategorijami in semantičnimi podatki, po katerih lahko poizvedujemo in tako sistem uporabljamo kot podatkovno bazo.

Potem
(figure by Zocky)

Želja je po boljši harmonizaciji obeh portalov in povezavi z drugimi portali na področju kulture.

Katere potrebe nagovarja?

Portal kulturnik je namenjen domači publiki in je v slovenskem jeziku. Prednosti za končne uporabnike so velikost in raznolikost podatkovne baze, vse na enem mestu, prijaznost uporabniku, npr. prilagojeno delovanje na različnih napravah (telefon, notebook), hitrost in zanesljivost delovanja. Prednosti za organizatorje so širše oglaševanje prireditev in nižji obratovalni stroški ter boljša zanesljivost, ko je sistem prenosa podatkov enkrat vspostavljen.

Portal culture.si je namenjen organizatorjem in partnerjem v tujini ter mednarodnemu sodelovanju. Organizacija je enciklopedična po geslih. Članki so jezikovno lektorirani in podatki sproti ažurirani. Na portalu so hranjene tudi slikovne zbirke in logotipi organizacij in prizorišč. Podatki iz culture.si kot so naslovi, družabna omrežja in logotipi se uporabljajo tudi za dopolnitev podatkov na portalu kulturnik.si.

Kako deluje?

Spletni založnik ali organizator na svoji spletni strani objavlja vsebine – novice, dogodke, podcaste. Te kulturnik zbira v enotno harmonizirano bazo podatkov, po kateri lahko uporabniki preiskujejo po različnih kriterijih.

Pomagamo si z uporabo odprtih podatkov in standardov. Zanimivi so recimo ATOM za novice in iCalendar za dogodke. Kadar to ni možno si pomagamo s strgalniki.

Portal culture.si je zgrajen s sistemom za upravljanje vsebin MediaWiki in vtičnikom Semantic MediaWiki. Ta omogoča sodelovanje urednikov in je primer socialnega omrežja. Podatki z wikija se zapisujejo v podatkovno bazo RDF, ki je W3C standard.

Kakšne so javne koristi?

Med drugimi koristmi portala promovirata uporabo odprtih podatkovnih formatov, za razliko od uporabe lastniških podatkovnih silosov in formatov komercialnih ponudnikov oblačnih storitev,  kot je npr. Facebook. Ta je recimo spomladi leta 2018 zaprl podatke o dogodkih, ki so bili prej javno objavljeni in s tem uporabnike še bolj zaprl v svojo platformo.

To tudi promovira raznolikost, neodvisnost, interoperabilnost in kakovost rešitev za spletno založništvo, hkrati pa te vire integrira v boljšo uporabniško izkušnjo, kar je koristno za vse uporabnike.

Strani s culture.si prav tako dobro rangirajo v spletnih iskalnikih, saj posvečamo precej poudarka tovrstni optimizaciji.

Ali predstavlja vir krepitve društva?

Vsekakor. Pri projektu sodeluje vrsta sodelavcev različnih profilov, kar pomaga pri obravnavi različnih aspektov projekta.

Dodaj odgovor