Več kot 70 podarjenih računalnikov!

25. in 26. januarja je Društvo Duh časa sodelovalo na 11. sejmu Informativa 2019, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Društvo je v vlogi pridruženega partnerja sejma organiziralo akcijo Računalniki za šolajoče in priskrbelo 120 kompletov računalniške opreme za šolarje.

Podjetje Proevent d.o.o., organizator in izvajalec sejma Informativa, je poskrbelo za administrativni in promocijski del akcije. Obvestilo o možnosti prejema brezplačnih računalniških kompletov je podjetje poslalo na vse slovenske šole in tudi vodilo komunikacijo s prosilci. Slednje je zlasti razbremenilo Društvo Duh časa, saj je ta del včasih malce bolj zahteven.

Akcija Računalniki za šolajoče je dobro uspela. Člani društva so imeli na sejmu svojo stojnico in podarili preko 70 računalnikov, čeprav se je prek spletnega obrazca za prejem javilo 120 učencev. 10 kompletov je društvo pustilo podjetju Proevent, ki bo računalnike oddalo zamudnikom. Za ostalih 40 prosilcev društvo še išče rešitev.

Kazalniki uspeha akcije:

⇒ 120 pripravljenih računalniških kompletov za šolarje;

⇒ 70 podarjenih računalnikov;

⇒ zbranih skoraj 100€ prostovoljnih prispevkov;

⇒ večja povezanost članic in članov društva;

⇒ odličen primer sodelovanja med šolami, podjetjem in nevladno organizacijo;

⇒ bolj vključujoča digitalna družba v Sloveniji.

Sicer pa kot običajno – največ je bilo nejevernih:

A to je res čisto zastonj? ma to je neka finta …

Pa zelo veliko navdušenih in hvaležnih – seveda med temi, ki so se ustavili pri stojnici društva. Super je bilo, naporno, a vredno. V društvu so si enotni, da akcijo ponovijo naslednje leto.

Hvala Danijelu in Gregorju za podporo do zadnje sekunde/kaplje moči, Nedeljkotu, da je ostal do konca, Maji za oporo, Andreju, ker je stoje pripravil nedokončane računalnike, Iztoku, ker je pogumno prvič vozil kombi. Hvala vsem za preloženo tono opreme (vsak računalnik je bil dvignjen skoraj 10-krat) ter vsem Duhcem in RSO-jevcem vseh barv, vzorcev in lokacij, ki so na vse možne načine in v vseh možnih oblikah pripomogli k uspehu akcije.

Prirejeno po originalnega prispevku, ki ga je zapisal Matjaž Ugovšek na spletni strani Društva Duh časa.

V Mreži NVO-VID čestitamo Društvu Duh časa za uspešno akcijo!