Predlogi nevladnih organizacij za Strateški svet za digitalizacijo

Mreža NVO-VID pozdravlja imenovanje Strateškega sveta za digitalizacijo, katerega delovno področje zajema tudi vzpodbujanje digitalne pismenosti pri vseh segmentih prebivalstva, pripravo mnenj povezanih z digitalizacijo družbe in spremljanja izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije. Mreža je za strateški svet pripravila predloge, ki se navezujejo na zaupanje v digitalizacijo, izboljšanje e-vključenosti in digitalne pismenosti, digitalno javno upravo po meri državljana in digitalizacijo zdravstva.Zaupanje v digitalizacijo

1) Da Ministrstvo za javno upravo do konca leta 2021 pripravi javni razpis za projekte na področju krepitve zaupanja prebivalstva v digitalne tehnologije z digitalnim opismenjevanjem in ozaveščanjem o vplivu digitalnih tehnologij na vsakdanje življenje.

Izboljšanje e-vključenosti in digitalne pismenosti

2) Da Ministrstvo za javno upravo do sredine leta 2021 objavi javni razpis za izboljšanje e-vključenosti ranljivih skupin in podeželja, ki ga bodo izvajale nevladne organizacije s ciljem usposobiti ciljne skupine za življenje v digitalni družbi.

Digitalna javna uprava po meri državljana

3) Da se v Načrt za okrevanje in odpornost vključijo strateški državni projekti za vzpostavitev dostopnih in uporabnikom prijaznih storitve e-uprave za državljane, ki bodo zagotavljale udeležbo državljanov pri odločanju in krepiti preglednosti delovanja države.

4) Da se sistematično promovira uporabo digitalnih potrdil s ciljem povečati delež uporabnikov digitalnih potrdil v populaciji (za npr. 10%). Pri promociji bi imeli pomembno vlogo nevladne organizacije in prostovoljci.

5) Da se v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira hekaton nevladnih organizacij za razvoj odprtokodnih in uporabnikom prijaznih rešitev e-uprave.

Digitalizacija zdravstva

6) Da sev proces digitalizacije zdravstva, eZdravja in Zdravje na daljavo vključi nevladni sektor.

7) Da se v Strateški svet za digitalizacijo vključi predstavnika nevladnega sektorja za področje digitalizacije zdravstva, eZdravja in Zdravje na daljavo.

8) Da se pripravi in izvede projekt “Digitalni karavan” – kombi (avtobus) z nameščeno ustrezno računalniško in programsko oprema ter aplikacijami, ki bi prebivalce na podeželju usposabljal za uporabo digitalnih tehnologij, še posebej za storitve e-zdravja.

Pričakujemo, da bo Strateški svet za digitalizacijo prisluhnil predlogom in njihovim utemeljitvam ter se nanje odzval v primernem roku. Prav tako pričakujemo, da bo strateški svet omogočil vključitev nevladnih organizacij v svoje aktivnosti.

Naslovna slika: John Schnobrich (Unsplash).

Dodaj odgovor