Potrjen Pravilnik o postopku sprejemanja odločitev v Mreži NVO-VID

25 članskih organizacij je soglasno potrdilo Pravilnik o postopku sprejemanja odločitev v Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Pravilnik ureja usklajevanje in potrjevanje odločitev v Mreži NVO-VID, ki se nanašajo na zagovorniške vsebine, sprejem novih članic in izbor predstavnikov/c mreže.

Sprejemu pravilnika so botrovali povečan obseg zagovorniških aktivnosti, širitev članstva, profesionalizacija delovanja ter krepitev legitimnosti in reprezentativnosti stališč Mreže NVO-VID kot nacionalne vsebinske mreže nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalne preobrazbe.

Postopek sprejemanja pravilnika je potekal v dveh stopnjah prek interne spletne platforme Chain of Democracy. Na prvi stopnji so članice Mreže NVO-VID uskladile vsebino pravilnika. Na drugi stopnji pa pravilnik potrdile še s končnim glasovanjem.

Celotno besedilo pravilnika je objavljeno v spodnjem dokumentu.

Pravilnik je stopil v veljavo 22. avgusta 2022.

Pravilnik so potrdile naslednje članske organizacije v Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijo družbo (po abecednem vrstnem redu):

1. Beletrina, Zavod za založniško dejavnost

2. Društvo Ekologi brez meja

3. Društvo Ljudmila, Laboratorij za znanost in umetnost

4. Društvo MDSS Nova Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

5. Društvo OWASP, Društvo za izboljšanje aplikacijske in programske opreme

6. Društvo Računalniški muzej

7. Društvo Rampa, Društvo za krepitev potencialov mladih na področju znanosti, umetnosti in tehnologije

8. Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije – LUGOS

9. Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

10. Kulturno izobraževalno društva KIBLA

11. Kulturno izobraževalno društvo PINA, Associazione culturale ed educativa Pina

12. Simbioza Genesis, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana

13. Transparency International Slovenia – društvo Integriteta

14. Ustanova Fundacija Sonda

15. Vsak, Zavod za ustvarjalno in odgovorno informacijsko družbo

16. Zavod INePA, Inštitut za elektronsko participacijo

17. Zavod IZRIIS, Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje

18. Zavod Kersnikova, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje

19. Zavod NEFIKS, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja

20. Zavod NORA, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT)

21. Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

22. Zavod Projekt Atol

23. Zavod Rhea, tehnologija za kakovost življenja Novo mesto

24. Zavod Studio 12, Produkcija multimedijskih vsebin

25. Zveza društev upokojencev Slovenije

Naslovna slika: Arisa Chattasa (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor