Izključevalni kriteriji za status NVO v javnem interesu!

Nevladne organizacije v mreži NVO-VID izražamo zaskrbljenost zaradi zaostrenih in izključevalnih kriterijev za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo ne upošteva raznolikosti delovanja in praks nevladnih organizacij, ki so splošno koristne in bo posledično prispeval k nadaljnji krepitvi neuravnotežene digitalizacije države Slovenije.

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) je 17. decembra 2018 organizirala posvet o statusu nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. V razpravi je bilo podanih več pripomb na 2. člen osnutka Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo.

Prisotne nevladne organizacije so se strinjale, da je potrebno vsebinsko in po obsegu razširiti seznam kriterijev. Nevladne organizacije izkazujemo javno koristnost na področju razvoja informacijske družbe tudi na druge načine od tistih, ki so opredeljeni v predlogu pravilnika.

Posebej izključujoči so po mnenju nevladnih organizacij naslednji kriteriji:

1) Obvezna kriterija, ki pogojujeta status v javnem interesu z organizacijo in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik strokovnih srečanj na nacionalni ali mednarodni ravni ter periodičnim izdajanjem ali objavljanjem strokovnih člankov ali strokovnih publikacij.

2) Kriterija, ki pogojujeta mednarodno razsežnost delovanja nevladne organizacije (sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi organizacijami in sofinanciranje iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev).

Na podlagi zaključkov posveta je Mreža NVO-VID pripravila pripombe na osnutkek pravilnika in jih 22. januarja 2019 posredovala na Službo za nevladne organizacije in na Direktorat za informacijsko družbo. V spremnem dopisu je mreža prosila za pregled predlogov, odziv nanje in povratno informacijo glede nadaljnjih korakov do sprejetja pravilnika.

Mreža NVO-VID do danes ni prejela povratne informacije na posredovane predloge.

V Mreži NVO-VID si prizadevamo za kakovostno življenje v informacijski družbi in za opolnomočenje ljudi s pomočjo digitalnih tehnologij. Slednje ni mogoče brez razvitega nevladnega sektorja, katerega vzvod so tudi pravice iz naslova delovanja v javnem interesu. V nasprotnem primeru bo država Slovenija še naprej ujeta v neuravnoteženo digitalizacijo, kar potrjuje tudi evropski indeks digitalnega gospodarstva in družbe.

Naslovna slika: Nikita Kachanovsky (Unsplash).

Dodaj odgovor