Predlogi za e-upravo po meri uporabnika

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo se je 14. februarja udeležila tematskega posveta »Javna uprava po meri državljana: kako jo lahko spremenimo sebi v prid?«. Na posvetu so mreža in njene članice nevladne organizacije podale predloge za večjo uporabo in prepoznavnost e-uprave v splošni javnosti in boljšo dostopnost e-storitev za ranljive družbene skupine.

Predlogi nevladnih organizacij na posvetu za e-upravo po meri državljana za Ministrstvo za javno upravo in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so naslednji:

1) Celosten več deležniški komunikacijski pristop k informiranju in promociji e-storitev javne uprave med splošnimi in specifičnimi skupinami uporabnikov;

2) Vključevanje lokalnih mrež nevladnih organizacij, ki združujejo ranljive skupine, v promocijo e-storitev javne uprave (npr. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica) izvaja različne tečaje računalništva in uporabe pametnih telefonov za osebe z posebnimi potrebami kot so invalidi in starejši);

3) Povezovanje projektov razvoja e-uprave s programi nevladnih organizacij na področju spletne dostopnosti za osebe z oviranostjo (npr. projekt Insajder Zavoda za založniško dejavnost Beletrina);

4) Vključevanje socialnega in strokovnega kapitala nevladnih organizacij, ki imajo dostop do ciljnih uporabnikov, v predstavitve in razvoj (testiranje) storitev e-uprave.

Država Slovenija porablja kohezijska sredstva za tehnični razvoj e-uprave, ne pa za vzpostavljanje družbenega okolja za povečano uporabo e-storitev in približevanje e-uprave uporabnikom. Okrepiti se mora predstavljanje e-uprave ciljnim skupinam, informiranje javnosti in medsektorska partnerstva z nevladnimi organizacijami na področju promocije in razvoja e-uprave. Zato je potrebno v novi finančni perspektivi za obdobje 2021-2027 nameniti več sredstev za mehkejše vsebine in vzpostavljanje družbenih pogojev za uporabo e-uprave.

Dodaj odgovor