1. letno srečanje mreže NVO-VID 2019

15. marca je potekalo prvo srečanje Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo v letu 2019. Srečanje je bilo namenjeno vmesnemu pregledu projekta profesionalizacije vsebinske mreže NVO-VID in načrtovanim aktivnostim mreže.

Predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi projekta profesionalizacije mreže, so na srečanju sprejeli naslednje sklepe:

  • ureditev vsebinskih in oblikovnih dopolnitev za uporabnikom prijaznejšo in koristnejšo spletno stran mreže;
  • vzpostavitev e-storitev na spletni strani mreže za učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij (NextCloud in e-koledarji);
  • vzpostavitev medsektorske komunikacije z drugimi deležniki digitalizacije s ciljem oblikovati projektna partnerstva in ostale oblike sodelovanja med nevladnimi organizacijami, gospodarstvom, univerzami ter občinami;
  • priprava smernic mreže NVO-VID za nadaljnje sodelovanje v Slovenski digitalni koaliciji;
  • zbiranje dodatnih predlogov za program dneva vključujoče informacijske družbe 2019 na temo socialno pravične digitalne Evrope;
  • priprava načrtov dela za delovni skupini za spletno in uporabniško dostopnost ter izobraževanje o digitalni družbi v povezavi z aktivnostmi mreže;
  • preverba uresničevanja določila o pridržanih javnih naročilih (31. člen ZJN-3).

Hvala članicam mreže za udeležbo na srečanju in društvu Ljudmila za gostoljubje!

Dodaj odgovor