Predstavitev Mreže NVO-VID na SEK RS

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je na 33. seji Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije predstavila svoje dejavnosti, vlogo nevladnih organizacij v digitalizaciji Slovenije, predloge za pripravo novega področnega zakona ZEKom-2 in predloge za sodelovanje mreže NVO-VID s SEK.

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (SEK RS) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. SEK imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Sklic SEK 2016-2021 v večji meri sovpada s Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020, ki opredeljuje digitalizacijo Slovenije z intenzivno in inovativno uporabo informacijskih tehnologij v vseh segmentih družbe.

Mreža NVO-VID je v okviru svoje predstavitve predlagala naslednja področja sodelovanja s Svetom za elektronske komunikacije:

  • informiranje nevladnih organizacij o aktivnostih SEK;
  • sodelovanje članov SEK na dogodkih mreže NVO-VID;
  • sodelovanje pri oblikovanju oz. dopolnitvah zakonodaje in politik v povezavi z družbenim vidiki elektronskih komunikacij;
  • sodelovanje pri promociji in ozaveščanju o družbenih vidikih elektronskih komunikacij (delovna skupina SEK o vplivu e-komunikacij na sodobno družbo);
  • udeležba predstavnika mreže NVO-VID na sejah SEK.

  Pobuda za sodelovanje je povezana s predlogi Mreže NVO-VID za pripravo novega področnega zakona ZEKom-2 z vidika širitve varstva interesov prebivalcev na področju elektronskih komunikacij in predstavništva ciljnih skupin uporabnikov elektronskih komunikacij v SEK.

  Mreža NVO-VID je na seji predlagala tudi objavo dodatnih informacij na spletni strani sveta, ki se nanašajo na zastopništvo organizacij v svetu in profesionalne življenjepise članov sveta.

  Seje se je udeležila tudi članica mreže NVO-VID, Simbioza Genesis, ki je predstavila vseevropsko akcijo Teden digitalnih veščin 2019.

  Celotna predstavitev Mreže NVO-VID na 33. seji SEK (pdf).

  Vir naslovne fotografije: https://www.sek-rs.si (Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije).

Dodaj odgovor