E-rešitev za pametno podeželje

IPAK Inštitut v sklopu projekta vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo razvija inovativno rešitev za uporabo IKT na podeželju. Rešitev se nanaša na merilce emisij prašnih delcev in naslavlja problem onesnaženosti zraka v času kurilne sezone na podeželju, kjer ne obstajajo sistemi daljinskega ogrevanja in se množično uporabljajo individualna kurišča.

Na podeželju ne obstajajo sistem spremljanja onesnaženosti zraka, ker so cenovno nedostopni. Posledično ne obstajajo podatki o koncentraciji prašnih delcev. Na IPAK inštitut so analizirali možne tehnološke rešitve in ugotovili, da bi z uporabo sodobnih modulov (Arduino ali Rasberry Pi) lahko razvili cenovno dostopen merilce prašnih delcev. Eno merilno mesto ne bi bilo dražje od 200€.

Inštitut namerava na izbranih lokacijah skupaj z učenci OŠ razviti in postaviti sisteme za meritve prašnih delcev. S tem bi dosegli naslednje cilje:

  • dobili podatke o onesnaženosti s prašnimi delci;
  • učence motivirali za raziskovalno delo;
  • učenci bi se bolje zavedali problemov onesnaženosti okolja;
  • realizirali bi medgeneracijsko učenje.

Razvoj rešitev bo IPAK inštitut prijavil kot projektni predlog v programu Erasmus+ za mlade.

Dodaj odgovor