Digitalizacija: odprti formati

Odprt format je način strukturiranja računalniške datoteke, ki je določen z objavljeno specifikacijo, ki jo pogosto vzdržuje kaka organizacija za standarde. Uporabi in implementira ga lahko kdorkoli, namenjen pa je boljši združljivosti in večji dostopnosti. S tem, ko objavljamo dokumente v odprtih formatih bolje vključimo tudi uporabnike alternativnih ne-windows platform (Mac, Linux, OS9).

Cloud computing openness

Odprti formati omogočajo izmenjavo podatkov med različnimi programi na različnih platformah. Posebej pomembni so v spletnem založništvu, saj so eden od njegovih temeljev. Splet je namreč zasnovan kot prenosljiv medij, ki naj bi deloval na kateremkoli računalniku. Pomembni so tudi pri dolgotrajnosti podatkov in podatkovnih zbirk, saj poleg podatkov samih potrebujemo tudi programe, ki te podatke interpretirajo.

Veliko jih je osnovanih na XML, standardiziranem tekstovnem zapisu za strukturirane podatke. To poenostavi obdelavo datotek, saj je na voljo precej orodij, ki delajo z XML.

Nekateri pomembnejši odprti formati

HTMLHyper Text Markup Language, glavni format za oblikovanje spletnih strani. Omogoča opisovanje marsičesa, tako obogatenega besedila kot slik in tabel. V datoteko HTML lahko načeloma vkomponiramo poljubne dodatne podatke in tako format uporabimo za bolj specifične aplikacije. Zanimivo je tudi, da zna npr. program Excel uvažati in izvažati tabele v obliko HTML, pri čemer ohrani tudi formule in oblikovanje. HTML znajo zelo dobro prikazovati mnogi spletni brskalniki.

EPUB – format za elektronske knjige, ki je pravzaprav podmnožica HTML, skupaj z nekaterimi dodatki, npr. kazalo. Datoteka EPUB je pravzaprav datoteka ZIP, ki vsebuje vse dokumente, slike in ostale komponente.

PDFPortable Document Format, ki ga podpira in propagira podjetje Adobe. Posebej je primeren za večstranske dokumente, pa tudi digitalizirane (skenirane) dokumente in slike kot take. Široka podpora. Bolj primeren za tiskanje na tiskalnik kot za naknadno urejanje, čeprav nekaj se včasih da.

ODFOpen Document Format, ki je naravni format prostega programa LibreOffice. Zanimivo je, da zna LibreOffice ODF dokument vložiti (embedati) tudi v PDF datoteko, ki jo s tem postane možno spet urejati.

SVG – Format za vektorske slike, ki bazira na XML in je kot tak primeren za vključevanje v HTML, itd. Podpira mnoge podobne grafične operacije kot format PDF, prikazujejo pa vsi novejši/zmogljivejši spletni brskalniki. Dober prosti program za urejanje vektorskih slik je npr. Inkscape.

Rastrske slike – zanje obstaja precej formatov, ki ji podpirajo različni programi. Za splet se priporoča JPEG za fotografije in PNG za grafične elemente s prosojnostjo. Dober prosti program za urejanje rastrskih slik je Gimp.

Dodaj odgovor