Perspektive vsebinskih mrež – nacionalno srečanje NVO

Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije bo 22. maja 2019 na Dalmatinovi 4 (Dom sindikatov) pripravil redno letno srečanje, na katerem bo iz različnih plati predstavljeno, kako se vsebinske mreže umeščajo v nevladni sektor, kaj od njih pričakujejo in dobivajo posamezne nevladne organizacije, kaj področna ministrstva ter nenazadnje kako posamezne vsebinske mreže vidijo svoj položaj po uveljavitvi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg).

Na začetku letnega srečanja bodo predstavljeni posamezni primeri dobrih praks, kar pomeni, da se bodo predstavile štiri nevladne organizacije iz različnih področji, ki bodo opisale svojo izkušnjo z vsebinskimi mrežami in na kak način so jim slednje koristile.

Dogodek se bo nadaljeval z okroglo mizo, kjer se bo tudi v dialogu s publiko govorilo o pričakovanjih vseh deležnikov, torej tako NVO kot ministrstev in naposled tudi samih vsebinskih mrež. Iz razprave bomo prešli v delavniški del, kjer se bo v dialogu z vsemi deležniki skušalo oblikovati, kakšni naj bi bili javni razpisi za vsebinske mreže po posameznih področjih. Skupaj bomo skušali določiti, kaj so osrednje in najpomembnejše funkcije vsebinskih mrež, ki naj bodo podprte po posameznih področjih, kako naj bodo izvedeni razpis, spregovorili pa bomo tudi o časovnici oziroma o tem, kdaj bodo sploh razpisani.

Ker je cilj programa tokratnega srečanja (več na tej povezavi) temeljito pregledati podporo, ki jo NVO potrebujejo v obliki vsebinskih mrež, in premisliti zakonska določila ZNOrg, vljudno vabljeni, da se udeležite dogodka Perspektive vsebinskih mrež in s svojo participacijo pripomorete k ustvarjanju boljšega podpornega okolja za nevladni sektor.

PRIJAVE: Rok za prijave je petek, 17. maja 2019. Prijave sprejemamo na elektronski poštni naslov info@asociacija.si (Zadeva: »Prijava na letno srečanje konzorcija vsebinskih mrež«; Vsebina: ime, priimek in organizacija, kjer delujete).


Program letnega srečanja vsebinskih mrež NVO:

9:30 Prihod

9:40 Uvodni nagovor
Inga Remeta, društvo Asociacija

9:50 Nagovor
Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo


10:00 Vsebinske mreže iz perspektiv NVO – 4 primeri po področjih
– trajnostni razvoj (Plan B za Slovenijo): Špela Berlot, Cipra, društvo za varstvo Alp;
– prostovoljstvo (Slovenska mreža prostovoljskih organizacij): Anu Kahuna, Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost;
– prostora (Mreža za prostor): Aljoša Petek, Zelena svetovalnica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC;
– kultura (Asociacija): Nevenka Koprivšek, Zavod Bunker.


11:15 Odmor za kavo


11:30 Okrogla miza – Podpora podpore in kaj naj bo podprto?
Okrogla miza na temo kaj so vsebinske mreže, kaj od vsebinskih mrež pričakujejo in zakaj jih NVO potrebujejo ter na kak način so mreže podprte oziroma kaj podpora pomeni za posamezno področje. Gosti: Mihaela Lovše (Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo), Albin Keuc (SLOGA – Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč), Marko Peterlin (Mreža za prostor, Inštitut za politike prostora IPOP), Inga Remeta (Društvo Asociacija), Simon Delakorda (Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo) in državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec (Ministrstvo za javno upravo RS).

Moderator: Tadej Meserko


13:00 Odmor in kosilo


14:00 Delavnica – Kako naj bodo oblikovani razpisi za vsebinske mreže?
(vsebinske mreže NVO, ostali NVO in predstavniki posameznih resorjev)

15:30 Predstavitev rezultatov delavnice in pogovor


16:00 Zaključek

“Dogodek delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Naslovna slika: @LokalPatriot.

Dodaj odgovor