Nevladne organizacije kot razvijalci digitalnih storitev

Stičišče NVO Istre in Krasa vabi na spletni dogodek »Nevladne organizacije kot razvijalci digitalnih storitev«, ki bo v četrtek, 9. septembra 2021 ob 18. uri. Na dogodku bodo članice mreže NVO-VID predstavile dobre zgodbe, kako razvoj digitalnih storitev udejanjati v praksi. Odprta bo tudi širša diskusija o potencialu NVO sektorja pri razvoju tovrstnih storitev.

Problemsko izhodišče dogodka

Naraščajoča kompleksnost sodobnih družb odpira nove priložnosti in izzive za storitveno vlogo nevladnih organizacij. Pojavljajo se nove potrebe na področju informacijske družbe, še zlasti v povezavi z digitalizacijo javnih procesov.

Program dogodka
  • predstavitev analize potenciala nevladnih organizacij za oblikovanje novih javnih storitev in prenosa obstoječih javnih funkcij na področju informacijske družbe: mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo,
  • predstavitev uporabe odprtokodnih rešitev na primeru dela društva za trajnostni razvoj Duh časa,
  • predstavitev brezplačnega klepetalnika (ČvekiFON) in mobilne aplikacije za starejše (Magda), inspirativna in nacionalno prepoznana projekta, ki ju je s partnerji ustvarila ekipa Simbioze,
  • predstavitev izkušenj, razlogov, pristopa in izzivov razvoja lastne programske opreme v društvu Ekologi brez meja,
  • predstavitev razvoja in implementacije storitev za zdravje na daljavo po meri človeka – uporabnika: Zavod IZRIIS.

Na dogodku bo čas namenjen tudi vsem morebitnim vprašanjem udeležencev.

Prijava

Zaradi omejenega števila mest je obvezna prijava prek spletnega obrazcu na povezavi https://www.pina.si/nvo-kot-razvijalci-digitalnih-storitev/.

Rok za prijavo je sreda, 8. september 2021.

Povezavo do spletne platforme vam bodo organizatorji poslali nekaj dni pred dogodkom.

Naslovna slika: PiNA.

Dodaj odgovor