Anketa o uporabi programske opreme in storitev v nevladnih organizacijah

V okviru projekta Na-prostem.si vabimo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika za zaposlene, sodelavce in prostovoljce v nevladnih organizacijah, ki pri svojem delu uporabljate digitalna orodja.

Namen vprašalnika je ugotoviti stanje na področju:

  • uporabe računalniških programov in storitev (tako plačljivih kot prosto dostopnih) pri delovanju in poslovanju nevladnih organizacij ter
  • odnos nevladnih organizacij do odprtokodnega (prostega) programja* in storitev ter pogoje in potrebe v povezavi z njihovo uporabo.

Anketni vprašalnik je dostopen na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProstoprogramjeNVO.

Tovrstna analiza stanja in potreb za uporabo prostega programja in storitev v Sloveniji še ni bila izvedena. Zato bodo njeni rezultati pomembno prispevali k boljšemu razumevanju odnosa do in poznavanja odprtokodnega programja in storitev s strani nevladnih organizacij.

Rezultati analize bodo podlaga za razvoj digitalne storitve za informiranje in uporabo odprtokodnega programja in storitev ter brezplačnih izobraževanj za nevladne organizacije v okviru projekta Na-prostem.si.

Anketni vprašalnik sestavlja 21 vprašanj zaprtega tipa. Predvideno trajanje izpolnjevanja vprašalnika je 15 minut.

Rezultati analize bodo objavljeni na spletni strani projekta Na-prostem.si in Mreže NVO-VID oz. vam bodo posredovani na vaš e-naslov, ki ga boste navedli v spletnem vprašalniku.

Več o projektu »Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov«, ki je bil izbran na »Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023« Ministrstva za javno upravo, lahko preberete na tej povezavi.

Projekt izvajamo članice Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID): Beletrina, Društvo Rampa, Društvo Ljudmila in Zavod INePA v sodelovanju z Društvom Duh časa, Društvom Lugos in Studijem 12.

Za dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem in vsebino spletnega vprašalnika smo vam na voljo na naslednjih kontaktnih naslovih:

  • Matija Šuklje (Društvo Lugos, matija@suklje.name)
  • Kristijan Tkalec (Društvo Rampa, kristijan.tkalec@biotehna.org)
  • Simon Delakorda (Zavod INePA, simon.delakorda@inepa.si)

Kontaktna oseba projekta:
Maša Malovrh, vodja projekta: masa.malovrh@beletrina.si
Beletrina, zavod za založniško dejavnost

*Odprtokodno programje in storitve so skladne z načeli enakopravne, pregledne, varne in suverene digitalne preobrazbe. Gre za načela, ki omogočajo vključenost posameznikov in organizacij v digitalno družbo ne glede na njihovo socialno-ekonomsko ozadje. Odprtokodno programje poleg tega prispeva h krepitvi inovacij in ustvarjanju novih znanj. V praksi se pogosto pojavlja podoben izraz »prosto programje«, ki se nanaša na svobodo uporabnika, da prosto uporablja program za kakršenkoli namen, prouči njegovo delovanje, ga prilagodi svojim potrebam in deli z drugimi.

Naslovna slika: EUSurvey.

Dodaj odgovor