Odklonilno mnenje o predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

V Mreži NVO-VID pozdravljamo prizadevanja za sistemsko ureditev digitalne vključenosti prebivalstva. Hkrati ocenjujemo, da je predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDVklj), ki je bil vložen v parlamentarno proceduro po nujnem postopku, vsebinsko pomanjkljiv. Na Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državnem zboru Republike Slovenije se zato obračamo z odklonilnim mnenjem* o predlogu ZSDVklj. Odbor pozivamo k sprejetju stališča, da je potrebno obravnavati predlog zakona po rednem zakonodajnem postopku. Redni postopek bo omogočil izboljšanje predloga zakona tako z vsebinskega kot zakonodajno-pravnega vidika.

* Odklonilo mnenje ne vključuje nevladnih organizacij, ki so na Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo naslovile ločena stališča o predlogu ZSDVklj.

Odklonilno mnenje se nanaša na naslednje člene, vsebino, proces in širši družbeni kontekst priprave predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDVklj):

1) Sprejemanje zakona brez krovne strategije in vizije na področju digitalizacije.

2) Napačno izhodišče pri oceni stanja za pripravo predloga zakona.

3) Nezadostna opredelitev ciljnih skupin (9. člen).

4) Neskladnost digitalnega in zelenega prehoda.

5) Nevključevanje javnosti v pripravo načrta in oblikovanje politik za digitalno vključenost (11. člen in 16. člen).

6) Izključevanje nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe (6. člen).

7) Neusklajenost predloga zakona z nacionalno vsebinsko mrežo nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe.

8) Demokratični primanjkljaj v javni razpravi o predlogu zakona.

Celotno besedilo odklonilnega mnenja Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo o predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDVklj) je objavljeno v spodnjem dopisu.

Naslovna slika: Tyler Nix (Unsplash).

Dodaj odgovor