Poziv k izboljšanju pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije

Mreža NVO-VID kot nacionalna vsebinska mreža nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe predstavlja enega izmed ustanovnih deležnikov Slovenske digitalne koalicije (SDK) in izvaja operativno podporo strateški skupini za družbene vidike digitalizacije pri koaliciji. Mreža med drugimi opozarja na spregledane in zapostavljene vidike digitalne preobrazbe na letnih forumih SDK ter jih vključuje v pobude in pozive koalicije.

Mreža NVO-VID je na sestankih upravnega odbora SDK v obdobju 2019-2021 večkrat izpostavila problematiko pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije. Opozorila so se nanašala na neupoštevanje pravil za delovanje koalicije, ki so nastala in bila usklajena na sestankih ustanovnih deležnikov v prvi polovici leta 2017 ter so predstavljala podlago za vzpostavitev koalicije.

Problematika na upravnem odboru ni bila deležna konkretne obravnave, zato se Mreža NVO-VID na koalicijo obrača s pozivom k izboljšanju pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije.

Celotno besedilo poziva:

Poziv Mreže NVO-VID za izboljšanje pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije

V interesu Mreže NVO-VID je javno, učinkovito in na integriteti utemeljeno delovanje Slovenske digitalne koalicije v skladu s pravili, ki so bila usklajena med njenimi ustanovnimi deležniki. V ta namen se v mreži NVO-VID obračamo na Slovensko digitalno koalicijo z naslednjimi pozivi za vzpostavitev pravilnega in preglednega delovanja koalicije:

1) Poziva za pravilno delovanja Slovenske digitalne koalicije:

1.1) Vzpostavitev letnega kroženja predsedovanja med ustavnimi deležniki koalicije, ki bo prispevalo k boljši prepoznavnosti različnih vidikov digitalne preobrazbe in posledično k bolj uravnoteženemu predstavljanju pluralnosti vsebin digitalne koalicije. Hkrati bo letno kroženje okrepilo demokratičnost delovanja digitalne koalicije in preprečevalo monopolizacijo digitalne koalicije s strani enega deležnika oz. interesnih povezav posameznih deležnikov v koaliciji;

1.2) Upoštevanje omejitve največ dvoletnega mandata predsednika/ce koalicije (enaka utemeljitev kot zgoraj).

2) Pozivi za pregledno delovanje Slovenske digitalne koalicije:

2.1) Sprotno in redno objavljanje ključnih poudarkov razprave na sejah, priporočil in sklepov Upravnega odbora na vidnem mestu na spletni strani koalicije digitalna.si;

2.2) Objava informacij na spletni strani koalicije digitalna.si o članih/članicah Upravnega odbora, katerega ustanovnega deležnika koalicije predstavljajo in po kakšnem postopku so bili imenovani v upravni odbor;

2.3) Objava letnih poročil o delu Slovenske digitalne koalicije na spletni strani digitalna.si;

2.4) Objava informacij o članih/cah in delu stalne delovne skupine – Uredniški odbor koalicije digitalna.si;

2.5) Sprotno in redno objavljanje ključnih poudarkov razprave na sestankih, priporočil in sklepov delovnih in strateških skupin na spletni strani digitalna.si;

2.6) Objava informacije, na kakšen način se lahko zainteresirana javnost vključi v delovanje delovnih in strateških skupin.

3) Dodaten poziv k preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije

3.1) Pri sporočanju in predstavljanju stališč digitalne koalicije v javnosti jasno navesti primere, ko stališča niso usklajena in potrjena s strani vseh ustanovnih deležnikov oz. so bili posamezni deležniki preglasovani.

Za Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
mag. Simon Delakorda, koordinator zagovorništva

Naslovna slika: Benjamin Child (Unsplash).

Povezane vsebine

Dodaj odgovor