Poziv k boljšim vladnim ukrepom za digitalno vključenost prebivalstva

Ljubljana, 28. november 2023 – Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) in Digitalno središče nevladnih organizacij sta na novinarski konferenci z naslovom »Nastavimo ogledalo vladnim ukrepom na področju digitalne vključenosti!« opozorila na pomanjkljive vladne ukrepe na področju digitalne vključenosti, digitalne dostopnosti, odprte kode, zelenega in digitalnega prehoda ter izpostavila nujnost boljšega strateškega načrtovanja, transparentnosti in izvršne zmogljivosti politik digitalne preobrazbe.

Nevladne organizacije na področju informacijske družbe in digitalne preobrazbe so predstavile predloge za izboljšave na področju digitalne vključenosti prebivalstva in pozvale Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za digitalno preobrazbo k ustreznejšim ukrepom javnih politik.

Predstavile so tudi dobre prakse projektov Mreže NVO-VID, ki prispevajo k pravični digitalni vključenosti prebivalstva.

Vsebinski poudarki sporočila za javnost:

  • izključevanje starejših pri načrtovanju ukrepov digitalnega vključevanja in predlogi za zagotavljanje digitalne suverenosti starejših;
  • neustrezna dostopnost digitalnih javnih storitev in predlogi za nadzor in izvajanje zakonodaje na področju digitalne dostopnosti;
  • tehnološka diskriminacija uporabnikov javnih storitev na primeru eOsebne izkaznice in predlogi za krepitev uporabe odprtih formatov ter odprtokodnih rešitev;
  • zapostavljanje skladnega zelenega in digitalnega prehoda na področju digitalne vključenosti in predlogi za ambicioznejši pristop;
  • slaba transparentnost oblikovanja politik in ukrepov na področju digitalne vključenosti, problematika strokovnih podlag javnih naročil in razpisov ter zapostavljanje razvoja nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe;
  • primeri dobrih praks nevladnih organizacij, ki prispevajo k uravnoteženi, suvereni, tehnološko nevtralni in trajnostni digitalni vključenosti prebivalstva.

Celotno sporočilo za javnost (pdf) in prosojnice s predstavitvami (pdf).

Video posnetek novinarske konference https://www.youtube.com/watch?v=11tRB51VNAk.

Video izjave udeležencev novinarska konference https://www.youtube.com/watch?v=keded72si.

Naslovna fotografija: S.J., Beletrina.

Dodaj odgovor