Utemeljitev podelitve digitalnega kaktusa Ministrstvu za digitalno preobrazbo za slabo upravljanje ukrepov na področju digitalne vključenosti

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je Ministrstvu za digitalno preobrazbo podelila digitalni kaktus za slabo upravljanje ukrepov na področju digitalne vključenosti zaradi neupoštevanja in neizvajanja načel dobrega demokratičnega upravljanja (načel vladavine prava, vključevanja, odzivnosti, učinkovitosti in odgovornosti).

1) Neizvajanja načela vladavine prava
Ministrstvo za digitalno preobrazbo ne izvaja 14. in 17. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah. Členi se nanašajo na podelitev subvencij za izvedbo projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij na področju uporabe in razvoja digitalnih tehnologij in digitalnih kompetenc ter subvenciji za nakup računalniške opreme za nevladne organizacije.

2) Neupoštevanje načela vključevanja in odzivnosti
Ministrstvo za digitalno preobrazbo se poslužuje slabih praks časovnega omejevanja javnih obravnav in neupoštevanja pripomb deležnikov pri pripravi strateških in akcijskih dokumentov na področju digitalne preobrazbe (npr. Strategija digitalna Slovenija 2030, Nacionalni strateški načrt za digitalni desetletje in Strategije digitalnih javnih storitev). Ministrstvo se ne odziva na vabila Mreže NVO-VID k sodelovanju, prav tako v več primerih ni odgovorilo na dopise Mreže v skladu z določili uredbe o Upravnem poslovanju.

3) Neupoštevanje načela učinkovitosti in odgovornosti
Ministrstvo za digitalno preobrazbo ne izvaja predhodnega premisleka o učinkovitem in odgovornem izvajanju ukrepov na področju digitalne vključenosti kot so zagotavljanje dostopa do računalniške opreme in Digi info točke. Prav tako se poslužuje pristranskega komuniciranja z javnostmi glede dejanskih učinkov ukrepa Mobilni heroji. Ministrstvo ne izvaja ukrepov iz Akcijskega načrta za umetno inteligenco, ki se nanašajo na spodbujanje projektov nevladnih organizacij za zagotavljanje zaupanja javnosti v umetno inteligenco. Slovenija tudi ne bo aktivno sodelovala v večdržavnem projektu evropske digitalne infrastrukture za skupne dobrine, ki je namenjen oblikovanju učinkovitega okolja za razvoj in uporabo odprtokodne in prosto dostopne programske opreme. Čeprav se je ministrstvo k temu zavezalo v Nacionalnem strateškem načrtu za digitalno desetletje.

Utemeljitev v pdf dokumentu.

Naslovna fotografija: Mreža NVO-VID.

Dodaj odgovor