Zavod Inštitut za elektronsko participacijo

Naslov Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Spletna stran http://www.inepa.si
Kontakt simon.delakorda@inepa.si
Družbena omrežja https://www.facebook.com/institut.inepa
https://twitter.com/Institut_INePA
Področja dejavnosti
e-demokracija
e-uprava
upravljanje interneta
Predstavitev
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je nepridobitna in neprofitna nevladna organizacija, ki si prizadeva za razvoj vključujoče informacijske družbe, nevladnega sektorja, politične demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta na lokalni, nacionalni in evropski ravni. INePA izvaja aplikativne in razvojne projekte na področju elektronske participacije, civilnega dialoga, digitalne demokracije, elektronske uprave in odprtega vladanja. Inštitut INePA je uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v Evropski uniji (poročilo European eParticipation Study 2009).

Ponudba izobraževanj
E-participacija NVO pri odločanju
Ponudba storitev / IKT opreme
⇒ priprava uporabniških scenarijev za e-storitve, aplikacije in produkte;
⇒ testiranje, pilotiranje, upravljanje in moderiranje spletnih komunikacijskih procesov;
⇒ vključevanje IKT rešitev v družbeni in odločevalski kontekst;
⇒ povezovanje rezultatov e-storitev, aplikacij in produktov s konkretnimi življenjskimi situacijami;
⇒ organizacija delavnic za uporabnike in ciljne skupine.

Dodatne informacije http://www.inepa.si/projekti/resitve-storitve.html.

Partnerska povpraševanja
Zainteresirani smo za sodelovanje v projektnih konzorcijih za evropske razpise (Evropa za državljane, Erasmus + itd.), s katerimi imamo večletne izkušnje.
Aktivnosti
Spletna aplikacija za volilni nasvet EUandI 2019 (30. april 2019)

Senzacionalizem: od kod in kam? (2. april 2019)