Video oddaja 8: IKT v izobraževanju in informacijska pismenost

Osma video oddaja o kakovostnem življenju v informacijski družbi govori o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v izobraževanju in informacijski pismenosti. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij je tudi v izobraževanju prinesel številne novosti, ki se kažejo v praksah poučevanja, vsebini, metodah in procesu evalvacije. Informatizacija šolstva v središče pozornosti postavlja učence. S pomočjo novih tehnologij lahko povečamo njihovo motiviranost in aktivnost, poleg tega pa je izrednega pomena tudi izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev.

Na kakšni stopnji razvoja smo v Sloveniji glede vpeljave IKT v izobraževanje?

O IKT v izobraževanju so spregovorili:

  • dr. Vinko Logaj, (direktor ZRSŠ);
  • mag. Andreja Čuk, (vodja projekta e-Šolska torba, ZRSŠ);
  • Amela Sambolić Beganović, (kordinatorka pilotnih projektov v projektu e-Šolska torba, ZRSŠ);
  • mag. Tatjana Lotrič Komac, (OŠ Naklo, pomočnica ravnatelja);
  • Mitja Čepič Vogrinčič, (raziskovalec na Pedagoškem inštitutu);
  • mag. Andreja Bačnik, (vodja skupine za izvedbene kurikule v Inovativni pedagogiki 1:1, ZRSŠ).

Oddaja IKT v izobraževanju in informacijska pismenost je del cikla video oddaj na temo informacijske družbe, s katerimi želimo v Mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo na razumljiv in zanimiv način informirati, ozaveščati javnost o aktualnih izzivih in problemih na področju digitalne družbe, ki so neposredno povezani z vsakdanjim življenjem ljudi.

Produkcija: PiNA

Dodaj odgovor