AKTUALNO

Refleksije

Etične smernice za zaupanja vredno umetno inteligenco (2. december 2019)

Zagovorništvo

Slovenska deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti (23. december 2019)

Sporočilo za javnost ob forumu Slovenske digitalne koalicije (26. november 2019)

Predlogi naložbenih smernic kohezijske politike Slovenije na področju digitalizacije (18. november)

Problemska izhodišča za načrtovanje kohezijske politike Slovenije na področju digitalizacije (5. september 2019)

Podporno okolje

Spletna orodja za zagovorništvo in mobilizacijo državljanov

IKT oprema za NVO

Status NVO v javnem interesu na področju informacijske družbe