IZPOSTAVLJAMO

Vabilo na delavnico “Finančno opismenjevanje starejših – uporaba mobilne banke in mobilne denarnice” (24. marec 2023)

Zaključki 2. posvetovalnega sestanka med Mrežo NVO-VID in Ministrstvom za digitalno preobrazbo (2. marec 2023)

Predlog dopolnitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A) (1. marec 2023)

Pripombe na predlog Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami (20. februar 2023)

Brezplačna usposabljanja za nevladne organizacije za uporabo računalniških programov in storitev (15. februar 2023)

Prednosti odprtokodnih računalniških programov in storitev za digitalno preobrazbo nevladnih organizacij (30. januar 2023)

Pripombe na predlog strategije Digitalna Slovenija 2030 v javni razpravi (24. januar 2023)

Dosežki mreže NVO-VID v letu 2022 (10. januar 2023)

Poročilo delavnice “Zakaj potrebujemo Digitalno središče NVO in kako bi moralo prispevati k razvoju nevladnega sektorja?” (9. december 2022)

Digitalizacija po meri človeka: predstavitev projekta in spletnega servisa Na-prostem.si (6. december 2022)

9 predlogov za pravilnejše in preglednejše delovanje Slovenske digitalne koalicije (30. november 2022)

Srečanje z Združenjem bank Slovenije o problematiki digitalne vključenosti starejših (23. november 2022)

Civilni dialog na področju digitalne vključenosti starejših (21. november 2022)

Pripombe na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030 v javni razpravi (19. november 2022)

Vzpostavljena Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno vključenost starejših (4. oktober 2022)

Vzpostavljena Delovna skupina nevladnih organizacij za digitalno dostopnost (30. september 2022)

Sodelovanje NVO pri oblikovanju politik in izvajanju projektov digitalne preobrazbe (24. avgust 2022)

Sporočilo za javnost: Indeks DESI ni ustrezen pokazatelj razvitosti digitalne družbe (28. julij 2022)

Poročilo: Pravična in suverena digitalna preobrazba z uporabo preverjenih odprtokodnih programov in storitev (30. maj 2022)

Final Report on the Digital Transformation Cluster (the Civil Society Convention on the Future of Europe) (22. marec 2022)

Poziv k izboljšanju pravilnosti in preglednosti delovanja Slovenske digitalne koalicije (17. marec 2022)

10 nevladnih organizacij podpisalo pismo o nameri za vzpostavitev Digitalnega središča NVO (14. marec 2022)

10 ZAHTEV ZA HUMANO IN DRUŽBENO SPREJEMLJIVO DIGITALNO PREOBRAZBO! (3. november 2021)

Politike / ukrepi

Predlogi amandmajev za novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (19. september 2022)

Kaj pričakujemo od 15. Vlade RS na področju digitalne preobrazbe? (26. maj 2022)

Pobuda za vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih (11. marec 2022)

Sporočilo za javnost: Slovenija mora povečati naložbe v družbene segmente digitalne preobrazbe v okviru Evropske kohezijske politike 2021-2027 (19. november 2021)

Vzpostavljena Strateška skupina za družbene vidike digitalizacije (7. julij 2021)

Digitalna kohezija kot razvojna usmeritev digitalne preobrazbe države Slovenije (23. februar 2021)

Pobude    Refleksije    Analize    Sporočila za javnost

Dogodki / aktivnosti

Spletni dogodek »Nevladne organizacije kot razvijalci digitalnih storitev« (9. september 2021)

Zaključki delavnice »Digitalizacija nevladnega sektorja« (15. junij 2021)

Vabilo: kolokvij »Zaupanje v digitalizacijo« (17. maj 2021)

Občanski dialog »Mi, internet«: poznavanje interneta zmanjšuje tveganja njegove uporabe (16. november 2020)

Dogodki    Dan VID    Informacijska družba    Knjižnica    Video

Razpisi / projekti

»Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov« (25. januar 2022)

Jabolko navdiha akciji Nihče brez (25. marec 2021)

Javni razpisi    Partnerstva    Dobre prakse

Podporno okolje za digitalizacijo nevladnih organizacij

Ponudba izobraževanj za krepitev digitalnih veščin v nevladnih organizacijah

Brezplačne e-storitve za lažje poslovanje in učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij

Ponudba programske in strojne opreme za nevladne organizacije

Prosta programska oprema za nevladne organizacije

Izobraževanja    IKT oprema    Digitalizacija NVO