Letno srečanje mreže NVO-VID 2018

Letnega srečanja Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo, ki je potekalo 2. oktobra v prostorih Osmo/za v Ljubljani, se je udeležilo 18 predstavnikov iz 12 nevladnih organizacij. Osrednja tema srečanja se je nanašala na izvedbo aktivnosti v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže NVO-VID«.

Projektne aktivnosti mreže bodo v obdobju 2018-2019 naslednje:

  • opozarjanje na pomen socialnih in družbenih dimenzij digitalizacije,
  • izvajanje izobraževanj za krepitev digitalnih veščin in aktivnosti za digitalizacijo nevladnega sektorja,
  • izboljševanje pogojev delovanja NVO na področju informacijske družbe,
  • promocija nevladnih organizacij na področju informacijske družbe,
  • širjenje in delna formalizacija mreže,
  • vzpostavitev delovnih skupin mreže po vsebinskih področjih,
  • vključevanje v mednarodne mreže NVO,
  • sodelovanje z drugimi sektorji na področju digitalizacije,
  • postavitev spletnega mesta mreže.

Najlepša hvala vsem udeleženkam in udeležencem za koristne ter konstruktivne predloge glede nadaljnjega razvoja in profesionalizacije mreže NVO-VID. Hvala tudi društvu Ljudmila za gostoljubje.
Fotogalerija posveta je dostopna na Facebook profilih Mreže NVO-VID in IPAK inštituta.

Dogodek je potekal v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor