Delavnica “Empatija in informacijska družba”

IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij je 9. oktobra 2018 v Medgen Borzi Rečica ob Savinji organiziral delavnico “Empatija in informacijska družba”. Namen delavnice je bil predstaviti pojem empatije in opraviti vaje, s pomočjo katerih so udeleženci poskušali razumeti težave, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami v vsakdanjem življenju.

Empatijo lahko najbolj preprosto pojasnimo s sposobnostjo vživljanja v drugega človeka (grška beseda “empatheia” pomeni “vživeti se”). Vživljanje v druge ljudi ne smemo razumeti kot sentimentalnega (pretirano čustvenega) poistovetenja s čustvenim stanjem druge osebe. Empatija pridobiva na pomenu v digitalni družbi, v kateri smo vse bolj obkroženi s tehnologijami in posledično vse manj komuniciramo z ljudmi.

V uvodnem delu delavnice, ki sta jo vodila mag. Sanja Selimović in dr. Stanko Blatnik, so udeleženci spoznali definicijo empatije in znanstvene osnove empatije (zrcalni nevroni). Sledil je praktični del delavnice, v katerem udeleženci naredili enostavne vaje za simuliranje težav, s katerimi se srečujejo osebe s posebnimi potrebami (slepi, gluhi, invalidi, osebe z disleksijo) v vsakdanjem življenju.

Po opravljenih vajah, ki so vključevale tudi sestavljanje lika z zavezanimi očmi, so udeleženci delili svoje izkušnje in odzive. Ugotovili so, da po izvedenih vajah bolje razumejo težave, s katerimi se srečujejo osebe s posebnimi potrebami.

V zadnjem delu delavnice je potekala razprava o pomenu in vlogi empatije v družbi. Posebej je bil izpostavljen šolski sistem, ki bi po mnenju udeležencev moral več pozornosti nameniti učnim težavam in sposobnostim vsakega posameznega otroka in ne zgolj gledati na doseganje standardov. Udeleženci so se tudi strinjali, da sodobna tehnologija omogoča dvig zavedanja o vlogi empatije v različnih segmentih družbe.

Naslovna slika: IPAK inštitut.

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor