Delavnica “Izobraževanje in pametno podeželje”

V Medgen borzi na Rečici ob Savinji je 18. oktobra 2018 IPAK inštitut organiziral delavnico Izobraževanje in pametno podeželje. Namen delavnice je bil predstaviti možnost za razvoj podeželja s pomočjo novih oblik izobraževanja, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

V uvodnem delu je bilo predstavljeno zaostajanje podeželja za urbanim okoljem, ki je posledica oteženega dostopa do izobraževanja. Zaostanek lahko zmanjšajo možnosti e-izobraževanja na daljavo kot npr. masovni odprti spletni tečaji. Izvajalca delavnice mag. Sanja Selimović in dr. Stanko Blatnik sta udeležencem predstavila odprte spletne tečaje in njihovo uporabo.

V razpravi so udeleženci delavnice opisali težave, s katerimi se srečujejo na podeželju. Takšen primer je z lesom bogata Zgornja savinjska dolina, ki ima najbližjo srednjo šolo za lesarstvo v Slovenj Gradcu, zato dijaki izgubljajo veliko časa zaradi vožnje. Kot rešitev so predlagali ustanovitev centra za lesarstvo v Zgornji savinjski dolini, v katerem bi del izobraževanja potekal kot spletno učenje. S tem bi zmanjšali ovire dnevnih migracij in privabili več mladih, da se izobražujejo na tem področju.

Ker so najbližje srednje šole v Velenju in Celju, so udeleženci ocenili, da bi bilo smotrno, če bi Šolski center Velenje ustanovil središče, v katerem bi ponujali različne izobraževalne programe. Pouk bi se izvajal delno v tem središču, delno v obliki spletnega učenja in delno v Velenju. S takšnim središčem bi olajšali izobraževanje mladih in tudi povečali število mladih, ki bi ostajali na podeželju.

Fotogalerija dogodka in naslovna slika: IPAK inštitut.

Izobraževanje je potekalo v okviru projekta »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor