Izobraževanje za informacijsko družbo

Izobraževanje postaja vroča tema. Primerjava s Finsko, peticija, izjava ministra, da je naš šolski sistem eden najboljših na svetu, »kar kažejo mnoge mednarodne primerjave in raziskave, seveda pa je mogoče narediti še veliko v smeri večje kakovosti«. Glede mednarodnih primerjav in raziskav se strinjam, čeprav znani futurolog John Nasbitt pravi, da lahko verjamemo samo, ko preberemo, da je Real Madrid pred 100.000 gledalci premagal Barcelono z 2:1.

Raziskava PISA, ki poteka na vsaka tri leta, zbira podatke o znanjih in spretnostih 15-letnih učenk in učencev iz različnih držav po svetu. Sodelovalo je več kot pol milijona 15-letnikov iz 72 držav.

Slovenski dijaki so pri naravoslovni pismenosti dosegli 513 točk (povprečje je 493), pri matematični pismenosti 510 točk (povprečje je 490) in 505 točk pri bralni pismenosti (povprečje je 493 točk). Tako so se na prav vseh treh področjih izkazali za nadpovprečne v primerjavi z dijaki iz drugih sodelujočih držav.

To zveni lepo, vendar se bojim, da imamo eden izmed najboljših šolskih sistemov, ki izobražuje za delo v industrijski družbi. O sistemu lahko veliko razpravljamo, vendar je ključno vprašanje ali naši učenci in dijaki pridobijo znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali leta 2030, 2040, 2050, 2060, 2070 (ko se bodo verjetno lahko upokojili).

Prepričan sem, da model 3R (Reading, Writing, Arithmetic) ni model izobraževanja za informacijsko družbo. Naši učenci in dijaki potrebujejo znanja in veščine znanja, ki jim bodo omogočala, da pri svojem delu uspešno sodelujejo z umetno inteligenco.

Vem, da izgraditi takšen model ni enostavno, vendar je nujno, da začnemo o tem razmišljati in upoštevamo naslednje:

  • Vsi smo različni, radovedni in ustvarjalni. Šola mora temeljiti na teh dejstvih.
  • Izobraževalni sistem je eden izmed najbolj kompleksnih družbenih sistemov. Težave kompleksnih sistemov lahko rešujejo samo kompleksni timi. Dober izobraževalni sistem ne bodo zgradili samo politiki in strokovnjaki s področja izobraževanja. Potrebna je aktivna udeležbe vseh deležnikov.

Dr. Stanko Blatnik, IPAK inštitut.

Mnenje avtorja ne izraža nujno stališč Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

Naslovna slika: Andy Kelly (Unsplash).

Dodaj odgovor