Sporočilo za javnost ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

Ljubljana, 17. maj 2019 ‒ Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na neuravnoteženo digitalizacijo v Evropski uniji in Sloveniji. Digitalizacija, ki nastaja kot posledica favoriziranja tehnoloških ciljev pred družbenimi, posega v človekove pravice in odpira vprašanje socialne pravičnosti ter družbene vključenosti.

Ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe je Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo organizirala dogodek z naslovom »ZA INTERNET LJUDI«. Namen dogodka, ki je potekal na prizorišču OSMO/ZA v Ljubljani, je bil izpostaviti vse večji pritisk informacijsko-komunikacijskih tehnologij na življenja ljudi in družbena razmerja. Pritisk nastaja zaradi izkoriščanja digitalizacije kot vzvoda gospodarske rasti, krepitve ekonomske konkurenčnosti in širjenja digitalnega trga. Ta paradigma vstopa na različna področja digitalizacije in se kaže kot poseganje tehnoloških korporacij v zasebnost uporabnikov in omejevanje odprtosti interneta.

S predstavitvijo manifesta »Za internet ljudi«, projektov nevladnih organizacij, uporabe odprtih podatkov in medsektorsko razpravo, je bil na dogodku izpostavljen pomen trajnostnega modela digitalizacije. Model gradi na etični digitalizaciji, socialno pravičnem in odprtem internetu, okolju prijaznih IKT, družbeno odgovorni digitalni ekonomiji in aktivnemu e-državljanstvu. Gre vrednote in človeška upanja za boljše življenje, na katerih je izvorno utemeljen koncept informacijske družbe. S tako zastavljenim dogodkom se v mreži nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo pridružujemo mednarodnim pobudam za socialno pravičen internet, kot so Magna Carta for the web, Internet Social Forum in Just Net Coalition.

Govorci so v prvem delu dogodka »Socialno pravična digitalna Evropa?«, ki je bil namenjen medsektorski razpravi deležnikov digitalne preobrazbe Slovenije, izpostavili problematiko dostopa do širokopasovnih povezav, pomanjkanja digitalnih veščin uporabnikov in šibkega medsektorskega dialoga med deležniki digitalizacije v Sloveniji.

V okviru predstavitev aktivnosti, s katerimi si nevladne organizacije prizadevamo za vključujočo in povezano digitalno družbo, so bili predstavljeni projekti za spletno dostopnost ranljivih družbenih skupin (Beletrina), krepitev digitalne pismenosti (Simbioza) in uporabe odprtih e-storitev (Društvo Ljudmila in Društvo Lugos).

Sklepni del dogodka je bil namenjen predvolilnemu soočenju kandidatov/k slovenskih političnih strank / list na evropskih volitvah 2019 o aktualnih izzivih digitalne Evrope. Poudarek soočenja je bil na digitalnih pravicah državljanov Evropske unije, digitalnemu davku na storitve tehnoloških podjetij na ravni EU, neuravnoteženi digitalni sliki Slovenije na evropskem indeksu digitalnega gospodarstva in družbe, digitalizaciji kot prioriteti predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021 in uvedbi volitev prek interneta na volitvah v Evropski parlament.

Dodatne informacije:
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
tel.: 041 365 529 (mag. Simon Delakorda)
e-pošta: simon.delakorda@inepa.si
http://informacijska-druzba.org

Naslovna slika: Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

Povezane vsebine

Projekt »Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)« sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Dodaj odgovor