Video arhiv: Digitalna neenakost

Digitalna neenakost temelji na konceptu digitalnega razkoraka, ki se v informacijskih družbah kaže v neenakem dostopu in uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in e-storitev. Razlog so razlike med ljudmi v dohodku, izobrazbi, starosti, spolu in zemljepisni pogojenosti.

Novejše empirične študije opisujejo digitalno neenakost kot dinamično kategorijo, ki se v informacijskih družbah na ravni fizičnega dostopa do interneta zmanjšuje, a hkrati širi oz. poglablja na ravni e-veščin. Razlike v digitalnih kompetencah prispevajo k neenakem dostopu do družbenih dobrin. Digitalna neenakost se nanaša tudi na demokratično izključenost oz. razlike v veščinah in izkušnjah z uporabo interneta za participacijo v javnem življenju.

O digitalni neenakosti so spregovorili:

⇒ Marjan Turk, Direktorat za informacijsko družbo,

⇒ Matjaž Ugovšek, Društvo Duh časa (projekt Računalniki za socialno ogrožene),

⇒ Marko Mikulin, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (član Sveta RS za elektronske komunikacije),

⇒ Tomaž Gregorc, Urbane brazde (projekt Za-nič kišta),

⇒ Ana Pleško, Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis.

Oddaja Digitalna neenakost je del cikla video oddaj na temo informacijske družbe, ki so bile posnete leta 2015. Z njimi želimo v Mreži NVO – VID na razumljiv način informirati ter ozaveščati javnost o aktualnih izzivih digitalizacije, ki so neposredno povezani z vsakdanjim življenjem ljudi. V oddajah sodelujejo strokovnjaki, predstavniki institucij in nevladnih organizacij. Izpostavljeni so tudi primeri dobrih praks.

Produkcija: PiNA

Naslovna slika: Markus Spiske (Unsplash).

Dodaj odgovor