Digitalizacija: odprti podatki za koledarje

Na portalu kulturnik.si že nekaj časa agregiramo koledarje kulturnih prireditev. Agregiranje pomeni zbiranje podatkov v enotno podatkovno bazo, po kateri lahko potem poizvedujemo po različnih kriterijih. Pri tem procesu so odprti podatki in odprti formati ključnega pomena.

Agregiranje navadno povezujemo z novicami, ki jih objavljamo nekje na spletu na eni od podpirajočih platform, recimo WordPress. Dogodki se od novic razlikujejo po tem, da vsebujejo tudi točne podatke o času in kraju dogodka.

Kako objavimo koledarje na spletu? Na voljo imamo več možnosti: iCalendar datoteka na lastnem spletnem strežniku, vtičnik za WordPress, koledar v sistemu NextCloud, Google Calendar, Thunderbird Lightning, ipd.

Koledarski vtičnik Ligtning za odjemalec pošte Thunderbird

Kateri formati za koledarske podatke so zanimivi?

iCalendar – najstarejši model, široko uveljavljen, osnova za druge novejše formate. Podpira ga kup programske opreme (Thunderbird, Google Calendar, itd). Sicer bolj orientiran na sestanke kot na kulturne prireditve, a vseeno precej uporaben. Tekstovni format, vendar ni XML. Glavna komplikacija je lahko enotno poimenovanje lokacij.

RSS+RDF – Standarden RSS feed, ki dodatno vsebuje polja poimensko uvožena iz XML imenskega prostora ical, še zlasti polja ical:dtstart in ical:location, ki označujeta čas in prizorišče dogodka.

JSONFEED – Podoben model kot RSS+RDF, le enkodiran v JSON formatu. Pogosto omogoča nekoliko enostavnejšo obdelavo podatkov v odjemalcih, saj ni potrebno uporabljati XML knjižnic. Tule je primer podatkov v formatu JSONFEED za festivale, ki so evidentirani v podatkovni bazi Culture.si.

RDFCAL – Format, ki v osnovi temelji na standardu iCalendar, vendar je prilagojen za uporabo na semantičnem spletu – uporablja W3C standarde RDF (Resource Description Framework) in XML. Precej uraden in nekoliko neroden za lahkotno uporabo.

hCalendar – Način, da v navadne HTML spletne strani vložimo dodatne iCalendar koledarske podatke z uporabo atributov class. Tako denimo portal dogodki.kulturnik.si vse dogodke, ki jih prikaže na strani opremi tudi z hCalendar anotacijami.

Povezane vsebine

Dodaj odgovor